ေလးပံုတပံု

August 10, 2018

ပညာေရးဌာန၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေလးပံုတပံုသာ ၿပီးစီးေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိ

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ေလးပံုတပံုသာ ၿပီးစီးေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိတယ္လို႔ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက   ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းတဲ့ အစီရင္ခံစာအရ သိရပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြနဲ႔ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္တာမွာ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးတဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ လုပ္ငန္းအားလံုးရဲ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ၿပီးစီးေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့တာပါ။ အေျခခံပညာဦးစီၤးဌာနအေနနဲ႔ ၂၀၁၇-၁၈ မွာ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၅၈၀ ခု ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို အပ္လိုက္တာမွာ ၅၆ ခုကို လက္မခံဘဲ ျပန္အပ္လုိက္တဲ့အတြက္ က်န္တဲ့ ၂၅၂၄ ခုကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ တင္ဒါေခၚၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာလို႔ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာပါတယ္။ “၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္ ဘက္ဂ်က္ႏွစ္ကုန္တဲ့ေန႔မွာ ၆၂၂ ေက်ာင္းပဲ ၿပီးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ ၿပီးတာေပါ့။ ၇၅ ကေနအထက္ ၿပီးတာေတြ ရွိတယ္။ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ ၿပီးတာေတြ ရွိတယ္။ အဓိကက ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕သေဘာက ႏွစ္ကုန္အတြင္းမွာ ၿပီးကို ၿပီးရမွာ။ ေနာက္တခုက ပညာေရးေက်ာင္းေတြ ဆုိတာ အမ်ားဆံုး ႏွစ္ထပ္ပဲ ဆုိေတာ့ သိပ္ၿပီးခက္ခဲတဲ့ အေဆာက္အအံု မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ႏွစ္ကုန္တဲ့အခ်ိန္မွာ မၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြ အက်ဳိးမခံစားရဘူးေပါ့” လို႔ ေျပာပါတယ္။ အခုလိုလုပ္ငန္းေတြ မၿပီးတာဟာ တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ၾကန္႔ၾကာေနတာေတြ၊ ေငြေပးေခ်တဲ့ အပုိင္းမွာ ၾကန္႔ၾကာေနတာေတြေၾကာင့္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ “တဖက္က အခ်ိန္မီ မၿပီးသလုိ တဖက္က စံခ်ိန္စံညြန္း ျပည့္မီသလား ဆုိေတာ့လည္း စံခ်ိန္စံညြန္းေတြ မျပည့္မီဘူး။ ဒါက ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ခ်ဳိ႕ယြင္းအားခ်က္ ျဖစ္သလုိ ႀကီးၾကပ္ရတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အပုိင္းမွာလည္း အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတာေပါ့။ အားနည္းခ်က္ေတြကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ စာခ်ဳပ္ေတြမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတယ္။”လုိ႔ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ေဖာက္ဖ်က္ရင္၊ အျငင္းပြားရင္ တရား႐ံုးမွာ ေျဖရွင္းဖို႔ ခ်ဳပ္ထားတဲ့အတြက္ တရားမေၾကာင္းအရ ၿပီးဆံုးမွာ မဟုတ္လို႔ စာခ်ဳပ္ေတြ ျပင္ဖို႔လုိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ တင္ဒါေအာင္လုပ္ငန္း ၂၅၂၄ ခုအတြက္ က်ပ္ ၁၂၈ ဒသမ ၂၆၀ ဘီလီယံေက်ာ္ကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အေဆာက္အဦဦးစီးဌာနကို တင္ဒါေအာင္ လုပ္ငန္းတန္ဖိုးနဲ႔အညီ ေပးေခ်ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
5 years Ago
Up