ေလထု ေရထု အရည္အေသြး တိုင္းတာေရး

June 6, 2017

စစ္ကိုင္းတြင္ ေလထု၊ ေရထု အရည္အေသြးတိုင္းတာေရး ကိရိယာမ်ား စတင္တပ္ဆင္

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ေလထု၊ ေရထု အရည္အေသြးေတြကို စနစ္တက်တိုင္းတာ စစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္တဲ့ စီမံခန္႔ခဲြမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေလထု၊ ေရထု တုိင္းတာေရး စက္ကိရိယာေတြကို တိုင္းသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနက တပ္ဆင္ေနပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးရန္ပံုေငြထဲကေန က်ပ္သိန္း ၉၀၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ကိရိယာေတြကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ဝယ္ယူၿပီး တပ္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသိန္းေဌးက “ဒီစက္က အထူးသျဖင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈေတြ၊ ေရထဲမွာပါဝင္တဲ့ Heavy Metal ေတြ၊ ေလာေလာဆယ္ သတ္မွတ္တဲ့ Level ေတြ ၾကည့္ႏုိင္တာေပါ့။ စြန္႔ပစ္တဲ့ေရေတြ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြရဲ႕ ေရအရည္အေသြးေတြက လူေတြ ေဘးဥပဒ္ေရာက္ႏုိင္၊ မေရာက္ႏုိင္ဆိုတာ သိႏိုင္တာေပါ့။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီစက္ေတြကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ဓာတ္ခဲြပညာရွင္ မရွိေသးဘူး။ ဖဲြ႔စည္းပံုေအာက္မွာလည္း မရွိေသးေတာ့ ရွိတဲ့ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ဦးတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနရတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေလ၊ ေရ အရည္အေသြးေတြ တိုင္းတာႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြကလည္း ဝယ္ယူရတဲ့အတြက္ ကုန္က်မႈစရိတ္ေတာ့ ျမင့္မားမႈရွိတယ္လုိ႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္ေဆးမႈတခုျပဳလုပ္ရင္ လွ်ပ္စစ္မီးကို အသံုးျပဳရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မီးအခက္အခဲလည္း ရွိေနပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အခက္အခဲ၊ နည္းပညာအခက္အခဲေတြက အဓိကျပႆနာ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး တျခားႏုိင္ငံေတြကို ဒီပညာရပ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေလ့လာေရးေတြ ေစလႊတ္ဖို႔လည္း ရွိေနပါတယ္။ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသိန္းေဌးက “အဓိကကေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ ဥပမာ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ဦးတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ေလထု၊ ေရထုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္” လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ဒီလိုစက္မ်ိဳး တပ္ဆင္တာက ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္လည္ပတ္သြားႏိုင္ဖို႔ေတာ့ အခ်ိန္ယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိစမ္းသပ္စစ္ေဆးတဲ့ ဌာနခဲြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ဝန္ထမ္း၊ နည္းပညာ၊ ေငြေၾကး၊ ေနရာအခက္အခဲေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီစက္ေတြ ပံုမွန္လည္ပတ္သြားႏိုင္မယ္ဆိုရင္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေလထုနဲ႔ ေရထု ညစ္ညမ္းမႈေတြကို စစ္ေဆးသိရွိႏိုင္ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တာ၊ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေျဖရွင္းတာေတြ ျပဳလုပ္သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ကလည္း ဒီတိုင္းတာေရးစက္ကိရိယာေတြကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈတာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up