ေလထုညစ္ညမ္းမႈဆက္ျဖစ္

February 2, 2019

ဘန္ေကာက္တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ

ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ အႏၱရာယ္ရိွတဲ့ ေလထုညစ္ညမး္မႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနတာေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔က အာဏာပိုင္ေတြဟာ ေလထုသန္႔စင္ေရးကို အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ေလထုအေရအေသြးဟာ  PM2.5 လုိ႔ လူသိမ်ားတဲ့ ေဘးျဖစ္ဖြယ္ အမႈန္ေတြ ပါ၀င္တာေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ရိွတဲ့အဆင့္ကို က်ဆင္းေနပါတယ္။ ဒီပမာဏဟာ ေဘးကငး္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ေနတယ္လို႔ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမး္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနက ေျပာပါတယ္။ PM2.5 ဟာ အခ်င္း ၂.၅ မိုက္ခ႐ုိမိီတာထက္ ပိုငယ္ၿပီး အဏုၾကည့္မွန္ေျပာငး္နဲ႔သာ ျမင္နုိင္တဲ့ အမႈန္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမႈန္ေတြဟာ အဆုတ္အတြငး္ ခုိေအာင္းၿပီး တျခား ကိုယ္တြငး္ အဂၤါေတြဆီ ေရာက္ရိွႏုိင္တာမို႔ အႏၱရာယ္ရိွတယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတာပါ။ ဒီလို အႏၱရာယ္ရိွတဲ့အတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ေန႔ကစၿပီး ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕က အစိုိးရေက်ာင္း ၄၃၇ ေက်ာင္းကို ပိတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြကလည္း ဒ႐ုန္းေလယာဥ္ အစင္း ၅၀ နဲ႔ ေလထုအတြင္း ေရျဖန္းၿပီး ေလထုသန္႔ရွင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္က သတင္းစာရွငး္လင္းပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး ေရတုိအစီအစဥ္အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသံုးျပဳတာ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ေရရွည္အစီအစဥ္အေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူပို႔ေဆာင္ေရး ပိုမိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ၿပီး သန္႔ရွင္းစြမး္အင္ အသံုးျပဳတဲ့ယာဥ္ေတြကို တိုးျမွင့္အသံုးျပဳသြားမယ္လုိ႔ ပရာယြတ္က ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up