ေလဆင္ႏွာေမာင္းဒဏ္သင့္

March 9, 2019

လူ ၂၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည့္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းဒဏ္သင့္ အလာဘားမားကုိ သမၼတထရမ့္ သြားေရာက္

လူ ၂၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ ေလဆင္ႏွာေမာင္းဒဏ္သင့္ အလာဘားမားျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း ေဒသေတြကို မတ္ ၈ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ သမၼတ ထရမ့္သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ သမၼတ ထရမ့္နဲ႔ ဇနီးတုိ႔ဟာ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ေဘးဒဏ္သင့္ေဒသေတြကို ၾကည္ရႈခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းဒဏ္  အျပင္းထန္ဆံုး ထိခုိက္ခဲ့တဲ့ ဘုိးဂတ္- ေကာင္တီေနအိမ္ေတြကို သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အိုပယ္လုိက္ကာၿမိဳ႕ ဘုရားေက်ာင္းရိွ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းကို သြားၿပီး အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူေတြ၊ ေစတနာ့၀န္ထမး္ေတြနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရးသမားေတြ ေတြ႔ဆံုပါတယ္။ ဘုိးဂတ္ေကာင္တီမွာ ေလဆင္ႏွာေမာင္းေၾကာင့္ ေလတုိက္ႏႈန္း တနာရီ ၂၆၄ ကီလိုမိီတာ ရိွခဲ့ၿပီး လူေပါင္းဒါဇင္နဲ႔ခ်ီ ဒဏ္ရာရကာ အိမ္ေျခ ၁၀၀ ၀နး္က်င္ ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃- ခုႏွစ္ ေမလကလညး္ အုိကလာဟုိးမားျပည္နယ္ မိုးၿမိဳ႕မွာ ေလဆင္ႏွာ္ေမာင္းေၾကာင့္ ၂၄ ေယာက္ ေသဆံုးၿပီး ၃၇၅ ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up