ေရႏွင့္ ေလ

June 2, 2018

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေရႏွင့္ ေလ အရည္အေသြး ပိုမုိတိုးတက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ေရနဲ႔ ေလ အရည္အေသြး ပိုၿပီး တိုးတက္မႈရွိလာတယ္လို႔ တ႐ုတ္ သဘာဝဝန္းက်င္နဲ႔ ေဂဟေဗဒဝန္ႀကီးဌာနက ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ႀကီးေတြရဲ႕ ေလထု၊ ေရထုအတြင္း အမႈန္အမႊား ပါဝင္မႈဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရွိခဲ့တဲ့ ပမာဏထက္ ၂၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့တယ္္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္း ေရ၊ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ အဆိုးရြားဆံုး ႏွစ္တႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေလထု ၁ ကုဗမီတာမွာ အမႈန္အမႊား (PM) ၁၀ အထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခုလို တိုးတက္မႈ ရွိလာခဲ့ေပမယ့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရ၊ ေလ အရည္အေသြး ျမင့္တက္လာေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္စရာေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ရွိေနေသးတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
3 years Ago
Up