ေရႊေစ်းႏႈန္း

October 12, 2018

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲကေတာ့ ပိႆာ ၆၀ ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၅၆၈၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁၃၅၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္္။      မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၅၅၀၀၀ ကေန ၅၉၀၀၀ ေပါက္ေစ်ရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္ ၁ တစ္အိတ္ကို ၂၂၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက ၁ အိတ္ကို ၄၆၃၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္္။ မႏၱေလးပြဲစားကုန္ သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၄၄၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၂၃၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ v2   မႏၱေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ကုလားပဲ v2 က ၅၇.၂၅ ပိႆာ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၇၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး မေန႔က ေစ်းအတိုင္းေျပာင္းလဲမႈမရွိပါဘူး။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၇၂၉၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၆၀၀ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၂၁၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းနက္ (စမံု) က ၄၅ ပိႆာ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၂၃၀၀၀၀ ကေန ၂၅၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၂၃၀၀၀၀ ကေန ၂၃၇၀၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ မေကြး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ တစ္အိတ္ကို ၁၃၀၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပန္းႏွမ္းက ၁ အိတ္ကို ၁၄၄၀၀၀ ကေန ၁၄၆၀၀၀   ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ တစ္အိတ္ကို ၁၄၂၈၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကုိ ၃၁၅၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၾကက္သြန္နီက ၁ ပိႆာကို ၈၅၀ ကေန ၁၀၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၉၅၀ ကေန ၁၀၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ ပိႆာကုိ ၅၀ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ပခုကၠဴ နဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္ ေစ်းကြာျခားမႈမရွိပါဘူး။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေတြထဲက ႏွမ္းနက္ (စမံု) က ဒီတပတ္မွာ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္ကတည္းက ေစ်းတျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းသြားခဲ့တဲ့ ႏွမ္းနက္(စမံု)က ဒီတစ္ပတ္ေေတာ့မွာေတာ့ အ၀င္လည္း နည္းလာၿပီး အ၀ယ္လည္း မ်ားလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေစ်းက တက္လာခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တပတ္အတြင္းမွာေတာ့ ၁ ေသာင္းနီးပါး ေစ်းတက္လာခဲ့ပါတယ္။     ေဖာ္ျပထားတဲ့  သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA
3 years Ago
Up