ေရႊေစ်း

July 3, 2019

ဇူလုိင္ ၃ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေဈး

ဇူလုိင္ ၃ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၅၁၀.၇ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၇၀၅ ဒသမ ၁ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၁၄ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁ဝဝ ကို ၁၄၀၂ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၁၉ ဒသမ ၅၈ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၆၅ ဒသမ ၁၂ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၉ ဒသမ ၄၅၈ က်ပ္ အသီးသီး ေဈးေပါက္ပါတယ္။   (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေဈးကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေဈး ၁ က်ပ္သားကို ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၁၁၂၀၇ဝဝ က်ပ္၊ ဝယ္ေဈးကေတာ့ ၁၁၁၉၂ဝဝ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။   ကမာၻ႔ေရႊေဈးကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၄၂၃ ေဒၚလာ ေဈးေပါက္ပါတယ္။   (ကုိးကား - ေရႊစင္အကယ္ဒမီ)
3 years Ago

February 13, 2019

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေဈး

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၅၃၆ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၇၄၀ ဒသမ ၃ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၃၃ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁ဝဝ ကို ၁၃၈၈ ဒသမ ၃ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၂၇ ဒသမ ၂၉ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၇၇ ဒသမ ၇၈ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၉ ဒသမ ၀၉၉ က်ပ္ အသီးသီး ေဈးေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေဈးကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေဈး ၁ က်ပ္သားကို ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၁ဝ၇၄၅ဝဝ က်ပ္၊ ဝယ္ေဈးကေတာ့ ၁ဝ၇၃၀ဝဝ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေဈးကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၃၁၂ ေဒၚလာ ေဈးေပါက္ပါတယ္။ (ကုိးကား - ေရႊစင္အကယ္ဒမီ)
3 years Ago
More News
Up