ေရႊရွာေဖြေနၾကသူမ်ား (ဓာတ္ပံု)

March 15, 2017

ေရႊက်င္ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ေရႊရွာေဖြေနၾကသူမ်ား (ဓာတ္ပံု)

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ခလိန္ေက်းရြာအနီးမွာ ေရႊထြက္တယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္လာၿပီးေနာက္ ေက်ာက္တုံုးကေလးေတြကို ထုခြဲ၊ စမ္းေခ်ာင္းေရမွာ ေရႊက်င္ေနၾကတဲ့ ေရႊလာေရာက္တူး ေဖာ္ရွာေဖြေနၾကသူမ်ား။
6 years Ago
Up