ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငွက္ဖ်ားျဖစ္ပြားႏႈန္းပိုမ်ားလာ | DVB