ေရွးေဟာင္း ေပ၊ ပုရပိုက္

February 28, 2017

ေရွးေဟာင္း ေပ၊ ပုရပိုက္ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း

ေဒါက္တာေသာ္ေကာင္း ဥကၠ႒အျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေရွးေဟာင္း ေပ၊ ပုရပိုက္ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ကို သာသနာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္ၿပီး တႏိုင္ငံလံုးအႏွံ့ တကြဲတျပားစီ ရွိေနတဲ့ ေပ၊ ပုရပိုက္ေတြ ကို စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းသြားဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး႐ံုးက  ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၂၃ ရက္မွာ  ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီအဖြဲ႔က  စာေပအေမြအႏွစ္ေတြနဲ႔ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားေတြကို တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္းရမ ျာျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးေဟာင္း ေပ၊ ပုရပိုက္နဲ႔  လက္ေရးစာေတြ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းပညာသင္တန္းေတြ ေပးမယ္။ ေရွးေဟာင္း ေပ၊ ပုရပိုက္၊ လက္ေရးစာေတြ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း မိုက္ခရိုဖလင္ရိုက္ကူးၿပီး စုေဆာင္းထားရွိမယ္။ ျမန္မာ၊ ပါဠိ၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ စတဲ့ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားအသီးသီးနဲ႔ ေရးသားထားတဲ့ ေပ၊ ပုရပိုက္ႏွင့္ လက္ေရးစာေတြကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသြားမယ္လို႔လည္း ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ေပ၊ ပုရပိုက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ကို ျမန္မာ့သမိုင္းပညာရွင္ေတြ၊ ျမန္မာေရွးေဟာင္းစာေပ ပညာရွင္ေတြ၊ေပ၊ ပုရပိုက္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ စာၾကည့္တိုက္မႉးေတြ အပါအဝင္ လူပုဂိၢဳလ္ ၁၈ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူအဖြဲ႔မ်ိဳးကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ဖူးၿပီး ဖြဲ႔ခဲ့တဲ့ တႏွစ္ပဲ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ရပ္တန္႔သြားခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up