ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အံုအျပာေရာင္ကမၸည္းျပား

March 2, 2017

အ.ထ.က ၆ ဗိုလ္တေထာင္ေက်ာင္းကို ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အံုအျပာေရာင္ကမၸည္းျပား တပ္ဆင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔က ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္က အ.ထ.က ၆ ဗိုလ္တေထာင္ေက်ာင္းကို ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံု အျပာေရာင္ကမၸည္းျပား တပ္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္က အ.ထ.က ၆ ဗိုလ္တေထာင္ေက်ာင္းကို ၁၈၈၅ ခုႏွစ္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဘီဂန္ဒတ္က တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး မူလ စိန္ေပါလ္ေက်ာင္းအျဖစ္ လူသိမ်ားခဲ့ပါတယ္။ အခုလို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုေတြကို အျပာေရာင္ ကမၸည္းျပား တပ္ဆင္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ေတာ္၀င္ ဖီးလစ္(Royal Philips) ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုုန္ၿမဳိ႕ျပ အေမြအနွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔က ကမၸည္းျပားေတြကုုိ ထူးျခား ဗိသုုကာ လက္ရာရွိတဲ့ အေဆာက္အဦေတြ၊ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူေတြရဲ႕ ေနအိမ္ေတြ အပါအ၀င္ သမုုိင္းအတြက္အေရးပါတဲ့ အေဆာက္အအုုံေတြမွာ ဆက္လက္တပ္ဆင္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။  
6 years Ago
Up