ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၁၁၇၁ ေနရာေကာ္မရွင္ေၾကညာ

July 3, 2015

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၁၁၇၁ ေနရာေကာ္မရွင္ေၾကညာ

၀နဲ႔ ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအပါအ၀င္  ႏိုင္ငံတ၀န္း ေရြးေကာက္ပြဲေတြက်င္းပမယ့္  မဲဆႏၵနယ္ေျမေပါင္း ၁၁၇၁ ေနရာကို   ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဇူလုိင္ ၁ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ သတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္တာပါ။ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြထဲမွာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၃၃၀၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၆၈ နယ္၊ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၆၄၄ နဲ႔  ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမဲဆႏၵနယ္ ၂၉ နယ္ စုစုေပါင္း ၁၁၇၁ နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြ သတ္မွတ္ခ်က္ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆုိက္ http://uecmyanmar.org/   မွာ  ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလကုန္ ႏို၀င္ဘာလဆန္းေလာက္မွာ က်င္းပမယ့္လို႔ ေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာၾကားထားေပမယ့္  ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ့္ေန႔ အတိအက်ကို ခုခ်ိန္ထိ ေၾကညာျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေပါင္းက ၈၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up