ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ

December 31, 2017

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ လက္ခံေပးရန္ စပိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ကတ္တလန္ေခါင္းေဆာင္ ေတာင္းဆုိ

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို လက္ခံေပးဖုိ႔ ကတ္တ လန္ေခါင္းေဆာင္ေဟာငး္ ပူအိဒမုန္က စပိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာဟြိဳငး္ကို  ေတာင္းဆိုလုိက္ပါတယ္။ ကတ္တာလန္ေခါင္းေဆာင္ေဟာငး္ ပူအိဒမုန္က “စပိန္အစိုးရဟာ သူေျပာထားသလုိ ဥေရာပ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံပိီပိီ ျပဳမူၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြကို အသိမွတ္ျပဳဖုိ႔ အခြင့္အေရးသစ္ ရထားပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႕ တရား၀င္ ကတ္တာလုိနီးယားအစိုးရနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ညိႇႏႈိင္းမႈ စတင္နုိင္ပါတယ္။ အၾကမး္ဖက္မႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈနဲ႔ ေဒသအစိုးရ အေပၚ အာဏာသိမ္းမႈေတြ က်ရႈံးတာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာင္းဆုိလာခဲ့တဲ့ ႏွစ္ဘက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈ ေခတ္သစ္တခုကို စတင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံသား အမ်ားအျပား ေမ်ာ္လငိ့္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကတ္တာလန္ေခါင္းေဆာင္တဦး အေနနဲ႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ “ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စပိန္အစုိးရအေနနဲ႔ ကတ္တာလန္ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵကုိ လက္ခံေပးဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းသြားပါတယ္။ “စပိန္အစိုးရနဲ႔ သူတိုုု႔ကို ေထာက္ခံသူေတြအေနနဲ႕ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့္တဲ့အရာေတြကို ျပင္ဆင္ပါ။ ပ်က္စီးသြားတာေတြကို ျပန္ထိန္းသိမ္းပါ။ ကတ္တာလန္ျပည္သူေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဖယ္ရွားခဲ့တဲ့ အရာမွန္သမွ်ကို အစားျပန္ေပးပါ။ မဲ႐ုံေတြက စကားေျပာေနပါၿပီ။  ဒီိမုိကေရစီက စကားေျပာေနပါၿပီ။ အားလံုးဟာ ကိုယ့္ရင္ထဲရိွသမွ်ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္ၿပီ။ စပိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္နဲ႔ ကတ္တာလန္ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵကို လက္ခံေပးဖို႔ ဘာကို ေစာင့္ဆုိင္းေနတာပါလဲ။”
4 years Ago
Up