ေရြးေကာက္ပဲြ လံုျခံဳေရးရဲတပ္သားသင္တန္း

October 22, 2015

ေရြးေကာက္ပဲြ လံုျခံဳေရးရဲတပ္သားသင္တန္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ (ဓာတ္ပံု)

ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လုံျခဳံေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ရဲတပ္သားေတြကို ေနျပည္ေတာ္ အမွတ္ ၁ ရဲစခန္းမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က သင္တန္းေပးေနပါတယ္။
7 years Ago
Up