ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္

January 15, 2016

ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္ (၁)

အမွားမခံေသာ ကာလ၊ ေျဖရွင္းရ မလြယ္ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမရွိေသာ အန္အယ္ဒီ အစိုးရ (မိတ္ဆက္။ ။ ယခု သံုးသပ္ခ်က္ စာတမ္း The Myanmar Elections: Results and Implications ကို ႏိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡ တားဆီးကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ သုေတသန အၾကံေပးအဖြဲ႔ International Crisis Group က ဒီဇင္ဘာဆန္းမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဆင္ျခင္ႏုိင္ေစဖို႔ ဘာသာျပန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။) (၁) ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမန္မာျပည္မွာ အာဏာရွင္စနစ္ကေန အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ထြက္ရပ္လမ္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႔အၾကံဳ ႏုနယ္ေနတဲ့ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရး သေဘာထား ကြာဟမႈ နက္နက္ရွုိင္းရွုိင္းရွိေနတဲ့ၾကား၊ ေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ရွိေနတဲ့ အေျခအေနေအာက္မွာပဲ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္တာ၊ အစီအစဥ္တက် မဲေပးႏုိင္ၾကတာေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ေကာင္ေတြအတြက္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြက္၊ တႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ပြဲခံသြားတဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္ဒီ) အေနနဲ႔ ၂၀၁၆ မတ္လကုန္ပိုင္းမွာ ပညာပါပါ အာဏာလႊဲေျပာင္းယူႏိုင္ဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေလးလတာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကို အသံုးခ်ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ ရာထူးေနရာေတြမွာ ဘယ္သူေတြကို ခန္႔အပ္မလဲ ဆုိတာကို ေစာေစာစီးစီး ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မွ ေရွ႕မွာ ၾကံဳရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆုိင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ရပါလိမ့္မယ္။ အန္အယ္ဒီရဲ ႔ ေတာင္ျပိဳကမ္းၿပိဳအႏုိင္ရလဒ္က လႊတ္ေတာ္မွာ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါး ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခံစရာမလိုတဲ့ တပ္မေတာ္သား အမတ္ေတြက ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း သိမ္းပိုက္ထားေပမယ့္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ႔ ပါတီဟာ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏိုင္ရရွိထားပါတယ္။ ဥပေဒ ျပဳတာနဲ႔ သမၼတ ေရြးခ်ယ္တဲ့ အပိုင္းတို႔မွာလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ တဖက္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္ကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ခံ ပိုင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ လက္ရွိ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ၾကံံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ယူအက္ဒီပီ) က အလဲလဲ အကြဲကြဲ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သလုိ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ပါတီအမ်ားစုလည္း အေရးမလွခဲ့ၾကပါဘူး။ မဲရလဒ္ကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လူထုက ျပတ္ျပတ္သားသား အာဏာအပ္ႏွင္းလိုက္တာ ျဖစ္သလို၊ သူနဲ႔ အန္အယ္ဒီက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲ ေတြကို ယူေဆာင္ေပးလာလိမ့္မယ္ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကလည္း ျမင့္မားေနပါတယ္။ ဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ကေတာ့ လက္ေတြ႔မွာ မလြယ္ကူပါဘူး။ ပထမဆံုး အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔အၾကားမွာ အျပဳသေဘာ အလုပ္ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ဟာ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဆုိတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာန သံုးခုကို ကိုင္ထားတဲ့အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ ရွိေနပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အစ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလယ္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆံုး အရာရာဟာ စစ္တပ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအာင္ျမင္မွပဲ ေရွ႕ခရီး ဆက္ႏိုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ကာလရွည္ၾကာ ႏွစ္ဖက္ မယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ စလယ္၀င္ ဖင္မမည္းခင္မွာပဲ အကြဲအျပဲ ျဖစ္သြားႏို္င္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာေနသလုိမ်ဳိး အမ်ားလက္ခံႏိုိင္ဖြယ္ မရွိတဲ့ အမည္ခံ ရုပ္ေသးသမၼတကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိရင္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ အန္အယ္ဒီ အေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ ႔ ဘ၀ကို သိသာတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေအာင္ လက္ေတြ႔ လုပ္ျပဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက အန္အယ္ဒီအေပၚ အေကာင္းျမင္စိတ္၊ အင္နဲ႔ အားနဲ႔ ေထာက္ခံေပမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳ အကန္႔အသတ္ ရွိတာ၊ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ တကၠႏိုကရက္ေတြ နည္းပါးတာ၊ အေရးႀကီးတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရတဲ့ ကိစၥ ခက္ခဲမွာ ျဖစ္လို႔ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရဖို႔ အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ အခုအထိ အန္အယ္ဒီ ပါတီ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး မူ၀ါဒေတြကို ခ်ျပမႈ အားနည္းတာေၾကာင့္ ဒီကိစၥက အေရးႀကီးပါတယ္။ တုိင္းျပည္မွာ ၾကံဳေနရတဲ့ ျပႆနာေတြက မ်ားျပားလြန္းတာေၾကာင့္ အစိုးရသစ္အတြက္ အေပါင္း လကၡဏာ အေျပာင္းအလဲေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ အခက္အခဲလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပႆနာတုိင္းကေတာ့ အၾကပ္အတည္းဆီကို ဦးတည္သြားႏို္င္တာခ်ည္းပါပဲ။ ရွမ္းနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ တို႔မွာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေတြ ျပင္းထန္ေနဆဲျဖစ္လုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေနာက္ျပန္ဆြဲဖို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မက္ခရို စီးပြားေရး ၀ရုန္းသုန္းကား လကၡဏာေတြ ရွိေနဆဲ အေျခအေနမွာ ဘယ္လို ကိုင္တြယ္မလဲဆုိတဲ့ မူ၀ါဒပုိင္းမွာ အားနည္းေန တုန္းပါပဲ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေျခအေနကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း မြတ္စလင္ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ ေဘးဖယ္ ခံထားရဆဲျဖစ္သလို၊ အမွားအယြင္း မခံနိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိပါတယ္၊ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အန္အယ္ဒီ အစိုးရက ဘယ္လုိ ေျခလွမ္းပဲ လွမ္းလွမ္း၊ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒသမားေတြရဲ ႔ ေ၀ဖန္မႈကို ခံရပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာမွာလည္း စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္ဒီအေနနနဲ႔ အေနာက္နဲ႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကို ဆက္ထိန္းထားဖို႔၊ တဖက္မွာ တရုတ္ရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြား ဆုိင္ရာ စိုးရိမ္မႈေတြကို သက္သာရာ ရေစၿပီး ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ဆုိရင္ သံခင္တမန္ခင္းမွာ လိမၼာပါးနပ္ဖို႔ လို္ပါတယ္။ ဒီလို ဟန္ခ်က္ညီေစဖို႔ အေရးမွာ အေနာက္ႏိုငိ္ငံေတြဘက္ကလည္း ကူညီေပးရမယ့္ အပိုင္း ရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ အျပဳသေဘာ အေျပာင္းအလဲေတြ ေပၚေပါက္လာေစဖို႔အတြက္ အေနာက္ႏုိုင္ငံေတြရဲ ႔ အကူအညီ လိုအပ္သလို၊ ျမန္မာျပည္ရဲ ႔ ျပည္တြင္းနဲ႔ ေဒသတြင္း အေရးအရာေတြမွာ အမွားမခံ ႏိုိင္တဲ့ ကိစၥရွိေနတယ္ဆုိတာကိုလည္း နားလည္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ (၂) ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္း ျခံဳေျပာရင္ ေရြးေကာက္ပြဲက အဆင္ေျပေျပ က်င္းပႏုိင္ပါတယ္။ မဲဆြယ္စဥ္ ကာလမွာ တခ်ဳိ႔ ေနရာေတြမွာ ျပႆနာ အနည္းအပါး ရွိတာကလြဲလို႔ အမ်ားအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ေတြ အဓိက ေထာက္ျပၾကတဲ့ ကိစၥက ဖြဲ႔စည္းပံု ဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေလးထားရမဲ့ ျပႆနာေတြ ရွိေနတဲ့ ကိစၥေတြပါ။ ဥပမာ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ သန္းတ၀က္ေလာက္ကို မဲေပးခြင့္ မေပးတဲ့ ကိစၥ၊ လံုျခံဳေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသတခ်ဳိ႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို မက်င္းပတာမ်ဳိးေတြပါ။ ဥပေဒအရပိတ္ပင္ထားေပမ့ယ္ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေရာေထြးတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြနဲ႔ ေလ့လာသူေတြက စိုးရိမ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ မဘသ သံဃာေတြက အန္အယ္ဒီဟာ ဗုဒၶဘာသာကို အကာအကြယ္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိၿပီး သတင္းလႊင့္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးပါ။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီႀကီးေတြ အားလံုးက မြတ္စလင္ အမတ္ေလာင္းေတြကို ေရြးခ်ယ္ယွဥ္ျပိဳင္ေစခဲ့တာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ မဲရံုေပါင္း ၄၁၀၀၀ အခ်ိန္မီ ဖြင့္ခဲ့ၾကတယ္။ မဲေပးတဲ့ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အဖြဲ႔ေတြက ကနဦး ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြအရ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ပါတယ္။ လူေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ ႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း မဲေပးခဲ့ၿပီး ႀကီးႀကီးမားမား ျပႆနာ မရွိဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။ အစီအစဥ္တက် ရွိသလုိ၊ လွ်ုိဳ႔၀ွက္မဲေပးစနစ္ကလည္း ေသေသသပ္သပ္ရွိပါတယ္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အတုိင္းအတာကလည္း ျမင့္မားခဲ့ပါတယ္။ တႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာမွာ ျပည္တြင္း ေစာင့္ၾကည့္သူ ၁၂၀၀၀၊ ႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည္သူ ၁၀၀၀၊ ပါတီက လႊတ္ထားတဲ့ ေစာင့္ၾကည့္သူ ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ရွိခဲ့ပါတယ္။ မဲေရတြက္တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း အဆင္ေျပပါတယ္။ စစ္တပ္က ႀကိဳတင္မဲေပးတဲ့ ကိစၥမွာ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ မရတာက လြဲလို႔ တစံုလံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ ႀကိဳတင္မဲေပးတာဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ မဲေပးတဲ့ အတုိင္းပဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ မဲေပးခြင့္ရွိသူေတြ မဲစာရင္းမွာ မပါတဲ့ ကိစၥဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္မွာ အဓိက ျပႆနာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းေတြထဲမွာ ပထမဆံုး အသံုးျပဳတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စနစ္ရဲ့ အမွားအယြင္းေတြနဲ႔လည္း ဆုိင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ေတြရဲ ႔ အဆုိအရ မဲရံုေတြထဲက ရာခုိင္ႏႈန္း အနည္းအပါးေလာက္ပဲ သက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မဲမေပးခဲ့ရတဲ့ လူေတြကလည္း အေရအတြက္ နည္းပါးခဲ့ပါတယ္။ (၃) မဲရလဒ္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ညေနမွာ မဲရံု ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြက တင္ျပတဲ့ အစီရင္စာေတြအရ အန္အယ္ဒီက ေတာင္ျပိဳကမ္းၿပိဳႏုိင္ေနတာကို ျပသေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာတဲ့ အထိေတာ့ တရား၀င္ အတည္မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္ေန႔ကေန ၁၅ ရက္ေန႔အထိ မဲဆႏၵနယ္ေပါင္း ၁၁၅၀ ကို ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးအသုတ္ကိုေတာ့ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ရလဒ္အရ အန္အယ္ဒီက တုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာသာမက တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ေတြမွာလည္း ေတာင္ျပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရပါတယ္။ (၃-က) ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္မွာ အန္အယ္ဒီက ၇၉ ရာခုိင္ႏႈန္း အႏုိင္ရပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြပါ ထည့္ထြက္ရင္ ၅၉ ရာခုိင္ႏႈန္း လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ အမ်ားစုမွာ အႏုိင္ရပါတယ္။ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ရဲ ႔ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ ႔ ၅၉ ရာခုိင္ႏႈန္း အႏိုင္ရပါတယ္။ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြ အမ်ားစု ခန္႔မွန္းထားတာထက္ အမ်ားႀကီး ေက်ာ္ထြက္သြားတာပါ။ အန္အယ္ဒီအတြက္ကေတာ့ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ရလဒ္ပါပဲ။ အာဏာရပါတီ ယူအက္ဒီပီက မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြထဲက ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာပဲ အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ (တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကိုပါ ထည့္တြက္ရင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရဲ ႔ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ႏိုင္ပါတယ္)။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွာ အန္အယ္ဒီက အႏုိင္ရတဲ့ အေရအတြက္အတုိင္း ထပ္တူက်ပါတယ္။ အျပစ္အနာမ်ားတဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အန္အယ္ဒီက သပိတ္ေမွာက္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ယူအက္ဒီပီက ၇၉ ရာခုိင္ႏႈန္း အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ပါတီေတြကလည္း အေရးမလွခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မွ်တမႈ မရွိတဲ့ ၾကားက တုိင္းရင္းသား ပါတီေတြ အားလံုးေပါင္းလဒ္က ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ (၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက အႏိုင္ရတဲ့ အတုိင္းပါပဲ)။ အခု တႀကိမ္မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္း (တပ္မေတာ္သား အမတ္ေတြကိုပါ ထည့္တြက္ရင္ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း) ပဲ အႏိုင္ရပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား ပါတီေတြထဲမွာ ရခုိင္အမ်ဳိးသား ပါတီ (ANP) က (ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ၂၂ ေနရာ)၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) (၁၅ ေနရာ) ႏွစ္ပါတီပဲ ေအာင္ျမင္မႈ ရပါတယ္။ က်န္တဲ့ တုိင္းရင္းသား ပါတီေတြကေတာ့ ေနရာ အနည္းအက်ဥ္း၊ ဒါမွမဟုတ္ လံုး၀ အႏိုင္မရတာ ခ်ည္းပါပဲ။ ကရင္ ပါတီနဲ႔ ကယား ပါတီေတြ တေနရာမွ မရၾကပါဘူး။ မြန္နဲ႔ ကခ်င္ ပါတေတြကေတာ့ တေနရာစီ အႏုိင္ရၾကပါတယ္။ တျခား ပါတီႀကီးေတြလည္း ဇာတ္သိမ္းခန္း ေရာက္သြားၾကပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီက (၁၉၈၈ မတုိင္ခင္ ဆုိရွယ္လစ္ အစိုးရရဲ ႔ ပါတီ) ကခ်င္ျပည္နယ္ အစြန္ပိုင္းေဒသမွာ တေနရာ အႏိုင္ရပါတယ္။ ၂၀၁၀ တုန္းက အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ တျခား လူမ်ဳိးစု တုိင္းရင္းသားပါတီ မဟုတ္တဲ့ ပါတီႀကီးေတြလည္း တေနရာမွ မရခဲ့ၾကပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ အမ်ဳိးသားေရး ေဇာင္းေပးတဲ့ အမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးေရ စတုတၳအမ်ားဆံုး ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ေပမယ့္ တေနရာမွ မႏိုင္ပါဘူး။ ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးပါတီကလည္း ေနရာအားလံုးမွာ ႐ႈံးပါတယ္။ (၃-ခ) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား ဗမာ အမ်ားစု ေနထုိင္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခု နဲ႔ တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္ ၇ ခု တုိ႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ အန္အယ္ဒီက ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတဲ့ မဲဆႏၵနယ္အားလံုးရဲ ႔ ၄ ပံု ၃ ပံုမွာ အႏုိင္ရပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျပည္နယ္ေတြမွာ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး ၇ ခုစလံုးမွာ အမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ၿပီး၊ ျပည္နယ္ ၇ ခုထဲက ၄ ခုမွာလည္း အမ်ားစု ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၃ ျပည္နယ္မွာေတာ့ အမ်ားစု အႏိုင္ရတဲ့ ပါတီ မရွိပါဘူး။ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားပါတီေတြကို အရာမသြင္းတဲ့ ကိစၥက ဒီေနရာမွာ ထင္ရွားပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္မွာ နယ္ခံ ပါတီဟာ သံုးေနရာပဲ အနုိင္ရၿပီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ႏွစ္ေနရာ၊ ကရင္ျပည္နယ္မွာ တေနရာ၊ ကယားျပည္နယ္မွာ လံုး၀ အနိုင္မရခဲ့ၾကပါဘူး။ စနစ္အရ တုိင္းရင္းသားေတြကို အကန္႔အသတ္နဲ႔ အာဏာအပ္ႏွင္းၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထားတဲ့ ပံုစံပါပဲ။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ဆက္ရွိေနတဲ့ ဆိုးက်ဳိးကေတာ့ အဲဒီ ေဒသေတြကို ဗဟိုအစိုးရ အဆက္ဆက္က လႊမ္းမိုးထားၿပီး တုိင္းရင္းသားေတြဟာ ကိုယ့္အေရး ကိစၥေတြမွာ ေျပာေရးဆုိခြင့္ မရခဲ့ၾကပါဘူး။ အခုတခါ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြ အမ်ားစုကို ပါတီႀကီးေတြက ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပန္တဲ့အတြက္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြက လူမ်ားစု ဗမာတုိင္းရင္းသား အုပ္စုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေတြ လႊမ္းမိုးေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြအျဖစ္ ျမင္လာၾကပါတယ္။ မွားသည္ မွန္သည္က ေနာက္တပုိင္းပါ။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။ ေနသြင္
7 years Ago
Up