ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး သတိေပးခ်က္ ၉ ခ်က္ ထုတ္ျပန္

September 2, 2018

ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး သတိေပးခ်က္ ၉ ခ်က္ ထုတ္ျပန္

မုိးရာသီ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရအတြက္ ေရယာဥ္ေမာင္းေတြ လုိက္နာရမယ့္ သတိေပးခ်က္ ၉ ခ်က္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ မုိးရာသီအတြင္း ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ ေရယာဥ္ေတြ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆး အသိပညာေပးတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ေရယာဥ္ေမာင္းသူေတြ သတိျပဳႏုိင္ဖုိ႔ အခုလုိ ထုတ္ျပန္တာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ (၁) အရက္ေသစာေသာက္စားၿပီး စက္ေလွေမာင္ႏွင္ျခင္း မျပဳရန္။ (၂) သတ္မွတ္လူဦးေရ၊ ကုန္ခ်ိန္ထက္ပုိ၍ တင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္၊ (၃) ရာသီဥတုဆုိးရြားၿပီး မုိးေမွာင္က်သည့္အခါ အခ်က္ျပဆက္သြယ္ရန္အတြက္ ခရာ၊ ဓာတ္မီး စသည့္ အခ်က္ျပကိရိယာမ်ား ယူေဆာင္ရန္။ (၄) အသက္ကယ္ေဗာကြင္းမ်ား၊ ေလွအကူမ်ား ထားရွိရန္။ (၅) ေရယာဥ္တြင္ စီးနင္းလုိက္ပါသည့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ အသက္ကယ္အက်ႌ (တဦးလွ်င္ တခုက်စီ) ယူေဆာင္ရန္။ (၆) ေရယာဥ္တြင္ စီးနင္းလုိက္ပါသည့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ အသက္ကယ္ ေလွ/ေဖာင္မ်ား လုံေလာက္စြာပါရွိရန္။ (၇) ေရယာဥ္တြင္ ပါရွိရမည့္ ပစၥည္းမ်ား ျပည့္စုံစြာ ထားရွိရန္။ (၈) စက္တပ္ေရယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား လုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ ေရယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေမာင္းႏွင္ၾကရန္။ (၉) စက္တပ္ ေရယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား၊ ေရယာဥ္ပုိင္ရွင္မ်ား၊ ေရယာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေရးေပၚျဖစ္သည့္အခါ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ အခ်က္မ်ားအား သိရွိလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ဇာတ္တုိက္ေလ့က်င့္မႈမ်ားအား အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္။ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ အႏၱရာယ္ ကင္ရွင္းေရးအတြက္ ေရယာဥ္ေမာင္းသူေတြအေနနဲ႔ အထက္ပါ အခ်က္ေတြကုိ တိက်စြာ လုိက္နာၾကဖုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က တုိက္တြန္းထားပါတယ္။
4 years Ago
Up