ေရေၾကာင္းရဲ

August 4, 2018

ေရယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားအတြက္ သတိေပးခ်က္ ၉ ခ်က္ ေရေၾကာင္းရဲ ထုတ္ျပန္

မိုးရာသီေရေၾကာင္းသြားလာမႈ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ေရယာဥ္ ေမာင္းသူေတြ သတိျပဳဖုိ႔ ေဆာင္ရန္ /ေရွာင္ရန္အခ်က္ ၉ ခ်က္ကုိ  ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ မိုးရာသီအတြင္း ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ ေရယာဥ္ေတြ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆး အသိပညာေပးေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔  ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က ဆုိပါတယ္။ မိုးရာသီအတြင္း ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ေရယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူေတြအေနနဲ႔ ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က အသိေပးထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားၾကဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းထားပါတယ္။ ၁။ အရက္ေသစာေသာက္စားၿပီး စက္ေလွေမာင္းႏွင္ျခင္း မျပဳရန္။ ၂။ သတ္မွတ္လူဦးေရ၊ ကုန္ခ်ိန္ထက္ပို၍ တင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္။ ၃။ ရာသီဥတုဆိုးရြားၿပီး မိုးေမွာင္က်သည့္အခါ အခ်က္ျပဆက္သြယ္ရန္အတြက္ ခရာ၊ ဓာတ္မီး စသည့္အခ်က္ျပ ကိရိယာမ်ား ယူေဆာင္ရန္။ ၄။ အသက္ကယ္ေဘာကြင္းမ်ား၊ ေလွအကူမ်ားထားရွိရန္။ ၅။ ေရယာဥ္တြင္ စီးနင္းလိုက္ပါသည့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ အသက္ကယ္အက်ႌ (တစ္ဦးလၽွင္ တစ္ခုက်စီ) ယူေဆာင္ရန္။ ၆။ ေရယာဥ္တြင္ စီးနင္းလိုက္ပါသည့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ အသက္ကယ္ ေလွ/ေဖာင္မ်ား လုံေလာက္စြာပါရွိရန္။ ၇။ ေရယာဥ္တြင္ ပါရွိရမည့္ ပစၥည္းမ်ား ျပည့္စုံစြာထားရွိရန္။ ၈။ စက္တပ္ေရယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား၊ ေရယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္အညီ ေမာင္းႏွင္ၾကရန္။ ၉ ။ စက္တပ္ေရယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား၊ ေရယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ေရယာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ သူမ်ားအေနျဖင့္ အေရးေပၚျဖစ္သည့္အခါ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအား သိရွိလိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ႏွင့္ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈမ်ားအား အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္။
4 years Ago
Up