ေရေဘးအႏၱရာယ္

July 29, 2018

ေရေဘးအႏၱရာယ္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္

ေရေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ကုိ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။
4 years Ago
Up