ေရေဘးသင့္ စိုက္ဧက

June 24, 2018

ေရေဘးသင့္ စိုက္ဧကမ်ားအတြက္ အကူညီေပး၊ အခက္ခဲရွိပါက ဆက္သြယ္ရန္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဌာနေျပာ

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေရလႊမ္းမိုးမႈခံခဲ့ရတဲ့ သီးႏွံစိုက္ဧက ေတြအတြက္ ေထာက္ပံေရးပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္တာနဲ႔ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၿမိဳ႕သစ္မ်ိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးမႉး ဦးေဇာ္လင္းက “စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး သီးႏွံဌာနခြဲ၊ မ်ိဳးေစ့ ဌာနခြဲ၊ ေျမအသံုးခ်ေရးဌာနခြဲ တာဝန္ခံေတြ၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနက တာဝန္ခံေတြနဲ႔ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈႀကံဳေနရတဲ့ ေဒသေတြကို ကြင္းဆင္းပညာေပးတာေတြ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့တာေတြ လုပ္ေနၿပီး ဘယ္လိုအခက္ခဲပဲရွိရွိ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနကို ဆက္သြယ္ေစခ်င္ပါတယ္" လို႔ ေျပာပါတယ္။ “ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ ကေန ၁၄ ရက္ေနထိ မိုးအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းခဲ့တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ သီးႏွံစိုက္ဧက ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေရဒဏ္သင့္ၿပီး သီးႏွံမႈိေရာဂါနဲ႔ ႏွမ္း႐ိုးမဲေရာဂါေတြ က်ေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေရးအတြက္ မိႈမ်ိဳးေစ့ထုတ္ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ဥကပ္ပါးနက်ယ္ေကာင္ လႊတ္ေပးျခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔” ဆိုပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႔ဟာ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ႐ံုးေတာ၊ ႏြားလွ၊ ဝါႀကီးအိုင္ ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေတာင္သူေတြနဲ႔ေတြဆံုၿပီး အသိပညာေပးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး၊ သီးႏွံထိခိုက္မႈႀကံဳေနရတဲ့ ေတာင္သူေတြနဲ႔ ေတြဆံုၿပီး ေတာင္သူအက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။ သတင္း-မင္းထီး
3 years Ago
Up