ေရအားလၽွပ္စစ္စက္႐ံုမ်ား

June 4, 2018

ေရအားလၽွပ္စစ္စက္႐ံုမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ပမာဏ၏ ထက္ဝက္ေအာက္သာ ထုတ္လုပ္ေန

ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းက ေရအားလၽွပ္စစ္စက္႐ံုေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ဓာတ္အားပမာဏရဲ႕ ထက္ဝက္ေအာက္မွာပဲ ထုတ္လုပ္ေနတယ္လုိ႔ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ စာရင္း အခ်က္အလက္ေတြအရ သိရပါတယ္။ တႏိုင္ငံလံုးက ေရအားလၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး႐ံု ၂၉ ႐ံုမွာ စက္အလံုးေရ ၇၉ လံုး တပ္ဆင္ထားၿပီး ထုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ ဓာတ္အားပမာဏက မဂၢါဝပ္ ၂၉၆၁ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔မွာ ပ်မ္းမၽွမဂၢါဝပ္ ၁၀၂၄ ပဲ ထုတ္လုပ္ခဲ့တာပါ။ က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလၽွပ္စစ္စက္႐ံုရဲ႕ တပ္ဆင္အင္အားက ၅၄ မဂၢါဝပ္ ျဖစ္ေပမယ့္ အမ်ားဆံုး ၁၆ မဂၢါဝပ္ေက်ာ္ပဲ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။  အလားတူ ရဲႏြယ္ေခ်ာင္း ဆိုရင္လည္း တပ္ဆင္အင္အားက ၂၅ မဂၢါဝပ္ ျဖစ္ေပမယ့္ အမ်ားဆံုး ၉ မဂၢါဝပ္ေက်ာ္ပဲ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေရေလွာင္တမံေတြက အနိမ့္ဆံုး ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္နားမွာပဲ ရွိေနေပမယ့္ အမ်ားစုကေတာ့ လံုေလာက္တဲ့ ေရပမာဏ ရွိေနတာပါ။ ေဇာင္းတူဆည္မွာေတာ့ လံုေလာက္တဲ့ ေရပမာဏ မရွိေတာ့လို႔ ဓာတ္အား မထုတ္ေတာ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
4 years Ago
Up