ေရလႊမ္းမိုးမႈကာကြယ္ေရး

January 7, 2016

ေရလႊမ္းမိုးမႈကာကြယ္ေရး ျမစ္၀ွမ္းေဒသအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရန္လို

ေရလႊမ္းမိုးမႈေတြကို ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမစ္၀ွမ္းေဒသအာဏာပိုင္ဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းမႈဥပေဒေတြ ေရးဆြဲၿပီး ဥပေဒနဲ႔ အညီ ျမစ္၀ွမ္းေဒသ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေရးကို လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ခ်မွတ္ထားဖို႔ လိုတယ္လို႔ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပတဲ႔ အမ်ိဳးသား သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာခဲ႔တာပါ။ အဓိကျမစ္ႀကီးေတြမွာ ဘက္စံုပါ၀င္တဲ႔ Water Basin စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအမံေတြလုပ္ဖို႔၊ ရာသီအလိုက္ ေရစီးဆင္းတာကို ထိန္းညွိဖို႔အတြက္ ေရထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ေတြ ဖြဲစည္းဖို႔၊ ျမစ္ေၾကာင္းေတြမွာ ေရႀကီးတာကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မယ့္ တာတမံေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔၊ ေပါင္းစည္းျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္မႈ အားေကာင္းေစဖို႔ ေတြကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ဒု သမၼတက ဆိုပါတယ္။ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ခုႏွစ္ အယ္လ္နီညိဳ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ႀကီး ၁၈ ၿမိဳ႕မွာ အပူခ်ိန္ အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္သစ္ေတြ တင္ခဲ့ၿပီး ၁၅ ၿမိဳ႕မွာ မိုးေရခ်ိန္အနည္းဆံုး စံခ်ိန္သစ္ေတြ တင္ခဲ႔တယ္လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မိုးရာသီကေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးနီးပါး ေရႀကီးေရလွ်ံတာ၊ ေျမျပိဳတာေတြ ႀကံဳခဲ႔ရပါတယ္။
7 years Ago
Up