ေရရွည္တည္တံ့ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြး

June 21, 2017

စစ္ကိုင္းသဘာဝနယ္ေျမမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို မံုရြာၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္စိမ္းဟိုတယ္မွာ ဇြန္ ၂၁ ကေန ၂၂ ရက္ထိ ႏွစ္ရက္တာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက သဘာဝနယ္ေျမမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေဒသခံျပည္သူေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္းႏိုင္ေသာ္က ေျပာပါတယ္။ ယေန႔အထိ သဘာဝနယ္ေျမ ၃၉ ခု၊ ႏိုင္ငံ့ဧရိယာရဲ႕ ၅ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တည္ေထာင္ထားၿပီး ေနာက္ထပ္ သဘာဝနယ္ေျမ ၇ ခု၊ ႏိုင္ငံ့ဧရိယာရဲ႕ ၁ ဒသမ ၀၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ အဆိုျပဳထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွာအဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္က“သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ ၃၀ အမ်ိဳးသားသစ္ေတာက႑ ပင္မစီမံကိန္းမွာ ႏိုင္ငံံဧရိယာရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္ထားတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီဖို႔ အဆိုျပဳ သဘာဝနယ္ေျမေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ရွာေဖြဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတယ္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူေတြ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ သစ္ေတာေတြကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြၿပီး ထိန္းသိမ္းေရး၊ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖို႔လည္းလိုအပ္တယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းမွာ တည္ေထာင္ၿပီး သဘာဝနယ္ေျမအျဖစ္ ခ်ပ္သင္းေတာ႐ိုင္း တိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ ထမံသီ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ မင္းဝံေတာင္ ေတာ႐ိုင္း တိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ အေလာင္းေတာ္ကႆပ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္း တိုးခ်ဲ႕ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာ ဆိုၿပီး ၅ ခု ရွိပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ အဆိုျပဳဧရိယာေတြအျဖစ္ မဟာၿမိဳင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ ေဗာဓိတစ္ေထာင္ သဘာဝႀကိဳးဝိုင္းနဲ႔ ဇလံုေတာင္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ လင္းႏို႔ဂူ စတဲ့ ၄ ေနရာတို႔ကို တိုးခ်ဲ႕ၿပီး သဘာဝေတာေတြအျဖစ္ တည္ေထာင္သြားရန္ အဆိုျပဳထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းက သဘာဝေတာေတြအတြင္း ဆင္ အပါအဝင္၊ ငွက္မ်ိဳးစံုနဲ႔ ရွားပါးေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားစြာ ရွိေနတာပါ။ သဘာဝနယ္ေျမေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲေတြ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာသာေတြ႔ရတဲ့ ေဒသမ်ိဳးရင္းအပင္နဲ႔ သတၱဝါတို႔ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းဖို႔၊ သဘာဝသိပၸံဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ကာ သဘာဝေတာေတြကို ဖြဲ႔စည္းတာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သဘာဝနယ္ေျမ အမ်ိဳးအစား ၇ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ဒီလို သဘာဝနယ္ေျမေတြ တည္ေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ သဘာဝ အေျခခံခရီး သြားလုပ္ငန္းကိုလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစႏိုင္ၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြကို ေရွး႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူေတြက ဆိုပါတယ္။ ၂ ရက္တာ ျပဳလုပ္တဲ့ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင္က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
6 years Ago
Up