ေရဘ၀ဲ

August 16, 2015

မိတ္လိုက္ အမဲလုိက္ပုံ ကြဲျပားသည့္ အပူပိုင္းဇုန္ ေရဘ၀ဲ (႐ုပ္သံ)

ပစိဖိတ္ အပူပိုင္းဇုန္က ေရဘ၀ဲေတြရဲ႕ အမဲလိုက္ မိတ္လိုက္တဲ့ ပုံဟာ တျခား ေရဘ၀ဲေတြနဲ႔ မတူဘူးဆိုတာကို သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ တျခား ေရဘ၀ဲေတြက သားေကာင္ကို လက္ ၈ ခုနဲ႔ ခုန္အုပ္ဖမ္းဆီးေပမယ့္ ဒီေရဘ၀ဲကေတာ့ လက္တဖက္ကိုပဲ အသုံးျပဳၿပီး ဖမ္းဆီးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာကေလက ဇီ၀ ပညာရွင္ ရိုင္ကပ္၀ဲလ္ကေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးကို မေတြ႔ဖူးဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါအျပင္ မိတ္လိုက္ရာမွာလည္း အမက တုိက္ခုိက္ စားေသာက္မွာကို ေၾကာက္လုိ႔ အေ၀းကေန မိတ္လိုက္မယ့္အစား ဒီေရဘ၀ဲေတြကေတာ့ လက္က စုပ္ခြက္ေတြနဲ႔ အခ်င္းခ်င္းေပြ႔ဖက္သလို ပါးစပ္ကေနလည္း နမ္းရႈပ္ မိတ္လိုက္ေလ့ရွိတယ္လို႔ ႐ုိင္ကပ္၀ဲလ္က ေျပာပါတယ္။ အမေတြကေတာ့ မၾကာခဏဆိုသလို မိတ္လုိက္ေလ့ရွိၿပီး လမၾကာခင္ ဥေတြ ဥခ်ၿပီး သားေပါက္ရင္ ေသဆုံးသြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေရဘ၀ဲအေၾကာင္း သာမန္ အနည္းငယ္ သိရွိထားတဲ့သူေတြအတြက္ မတူကြဲျပားတဲ့ အျပဳအမႈေတြ အတြက္ ဒါဟာ ဥပမာ တခု ျဖစ္တယ္လို႔ ကပ္၀ဲလ္က ေျပာပါတယ္။
6 years Ago
Up