ေရဘုရင္မိေခ်ာင္းႏွင့္ ကုန္းဘုရင္ေျခေသၤ့တုိ႔ အုပ္စုလုိက္ ညတုိက္ပြဲ (႐ုပ္သံ)

February 22, 2017

ေရဘုရင္မိေခ်ာင္းႏွင့္ ကုန္းဘုရင္ေျခေသၤ့တုိ႔ အုပ္စုလုိက္ ညတုိက္ပြဲ (႐ုပ္သံ)

မိေခ်ာင္းေတြဟာ အာဖရိကတ၀န္း ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနထုိင္ၿပီး ညေတြမွာ သားေကာင္ကို သတ္ျဖတ္ရွာေဖြတတ္တဲ့ သားရဲတိရစာၦန္ေတြပါ။ မိေခ်ာင္းေတြ ေရဖိအားနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိတာ၊ သူတို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ စတာေတြက ဒုိင္ႏုိေစာ သတၱဝါႀကီးေတြထံက ဆင္းသက္လာတာလုိ႔ Net Geo World အင္တာနက္ သတင္းစာမ်က္ႏွာရဲ႕ မွတ္တမ္း႐ုပ္သံထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ညဘက္သားေကာင္ရွာတတ္တဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕အက်င့္က သူတုိ႔အတြက္ တကယ့္ကို အက်ိဳးျဖစ္ေစတာပါ။ ငါးေတြနဲ႔ အျခားေရသတၱဝါေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ေန႔စဥ္အစားအေသာက္ေတြျဖစ္ေပမယ့္ အျခားဘယ္သတၱဝါကိုမဆုိ သူတုိ႔က တုိက္ခုိက္သတ္ျဖတ္တတ္ေသးတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ မိေခ်ာင္းေတြရဲ႕ အလြန္႔အလြန္ကို အနံ႔ခံေကာင္းတဲ့ ႏွာေခါင္းေတြနဲ႔ ႏွာေခါင္းထိပ္က သူတုိ႔ရဲ႕ ပံုမွန္အစားအေသာက္ေတြျဖစ္တဲ့ အျခား သတၱဝါေတြကိုပါ ရွာေဖြစားေသာက္ဖုိ႔ အေထာက္အကူျပဳတယ္၊ ေရျမင္းလုိ သတၱဝါေတြကိုလည္း စားသံုးတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အႀကီးဆံုး မိေခ်ာင္းတစ္ေကာင္ဟာ ေရျမင္းတစ္ေကာင္လံုးကို စားသံုးႏိုင္ေပမယ့္ သူ႔အေနနဲ႔ အျခားမိေခ်ာင္းေတြရဲ႕ အကူအညီလုိအပ္သလုိ အျခားမိတ္ေဆြ မိေခ်ာင္းေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ညစာကို အတူစားသံုးၾကတာပါ။ ေရျမင္းရဲ႕ အသားေတြကို မိေခ်ာင္းတစ္ေကာင္က စားသံုးကာ ေနာက္တစ္ေကာင္ကို အလွည့္ေပးၿပီး ေနာက္ဆံုးဘာမွမက်န္ေတာ့အထိ တစ္လွည့္စီ စားသံုးေနၾကတာကိုလည္း ရုပ္သံထဲမွာ ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။ ေရထဲရွိ ဆင့္ကဲစားေသာက္မႈျဖစ္စဥ္ (Food Chain) ထဲမွာ မိေခ်ာင္းေတြဟာ ထိပ္ဆံုးက ျဖစ္ေနတာပါ၊ တစ္နည္းေျပာရရင္ အႏၱရာယ္နဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြ မရွိတဲ့ ေရကမာၻရဲ႕ ဘုရင္ပါ။ ေတာရဲ႕ဘုရင္ေတြျဖစ္တဲ့ မိေခ်ာင္းေတြနဲ႔ ေျခေသၤ့ေတြ တကယ့္ကုိ ေတြ႕ဆံုရင္ဆုိင္ၾကတဲအခါ ၂ ဖက္စလံုးဟာ တုိက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ၾကပါတယ္။ မိေခ်ာင္းေတြဟာ ေရထဲမွာ ဘုရင္ေတြျဖစ္သလုိ ကုန္းေပၚမွာလည္း ေကာင္းေကာင္းက်င္လည္ႏုိင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ကြ်မ္းက်င္မႈေတြကို သံုးၿပီး ဆာေလာင္ေနတဲ့ ျခေသၤ့ေတြကို စတင္တုိက္ခုိက္သတ္ျဖတ္ေနတာကို ႐ုပ္သံထဲမွာ ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။
4 years Ago
Up