ေရပိုလႊဲ

September 2, 2018

ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးတြင္ ဆည္ ၅၇ ခု ေရျပည့္၍ ေရပိုလႊဲ ေရေက်ာ္ေန

စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔မွာ တႏိုင္ငံလံုးက ဆည္ေတြထဲက ဆည္ေပါင္း ၅၇ မွာ ေရျပည့္ၿပီး ေရပိုလႊဲက ေရေက်ာ္ေနတယ္လို႔ ဆည္ေျမာင္းနဲ႔ ေရအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ မေန႔က ဆည္ေပါင္း ၆ဝ မွာေရျပည့္ေရေက်ာ္ခဲ့ၿပီး ဒီေန႔မွာေတာ့ ၃ ခု ေလ်ာ့သြားတာပါ။ ေရေက်ာ္တဲ့ ေရမွတ္အျမင့္ ဒသမ ၁ ေပကေန ၄ ဒသမ ၉ ေပအထိ ဆည္ေတြမွာ ေရေက်ာ္ေနတာပါ။ ပဲခူးတိုင္း ရဲႏြယ္ေရေလွာင္တမံက ၄ ဒသမ ၉ ေပအထိ ေရေက်ာ္ေနတာျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပဲခူးတုိင္း ျဖဴးေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံက ၄ ဒသမ ၅၅ ေပေရေက်ာ္ၿပီး ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မေကြးတိုင္း ႀကီးအံုႀကီးဝေရေလွာင္တမံက ၂ ဒသမ ၈ ေပ၊ ပဲခူးတိုင္း ဝဲႀကီးေရေလွာင္တမံက ၂ ဒသမ ၉ ေပ ေရေက်ာ္ေနပါတယ္။ ပဲခူးတိုင္း ကိုဒူကြဲေရေလွာင္တမံအပါအဝင္ ပဲခူးတိုင္းထဲက ေရေလွာင္တမံ ၅ ခုဟာ ေရ ၁ ေပခြဲနဲ႔အထက္ ေက်ာ္ေနၾကပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ကရင္ျပည္နယ္က ေရဘုတ္ေရေလွာင္တမံ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းက ရာဇၿဂိဳဟ္ ေရေလွာင္တမံ၊ မေကြးတိုင္းက မုန္းေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္က ၾကက္တက္ေရေလွာင္တမံနဲ႔ ေရွာက္ေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံ၊ ရန္ကုန္တိုင္းက မဟူရာ (ငမိုးရိပ္) ေရကူ ေရေလွာင္တမံ၊  ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းက မံုးရင္ ေရေလွာင္တမံ၊ ဧရာဝတီတိုင္းက နန္ကသူ ေရေလွာင္တမံ တို႔မွာလည္း ေရ ၁ ေပခြဲနဲ႔အထက္ ေက်ာ္ေနၾကပါတယ္။
3 years Ago
Up