ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေရာက္ သီရိဒုံ (ဓာတ္ပုံ)

October 3, 2015

ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေရာက္ သီရိဒုံ (ဓာတ္ပုံ)

တနသၤာရီတုိင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ထုိင္းဘုရင့္သမီးေတာ္ မဟာ ခ်က္ကရီသီရိဒုံ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ေရာက္ရွိစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ထြန္းေက်ာ္ေမာင္  
7 years Ago
Up