ေရခဲထုႀကီး

January 14, 2018

ေရခဲထုႀကီး ေနအိမ္ေတြဆီ ဘယ္လုိလိွမ့္တက္လာသလဲ (႐ုပ္သံ)

အခုရက္ပိုင္းမွာ မင္နီဆုိးတားေရကန္ႀကီးရဲ႕ ကမ္းေျခတေလွ်ာက္ကေန မိနစ္ပုိင္းအတြင္း ေရခဲေတြ မရပ္မနားဘဲ ကမ္းေျခတေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ အိမ္နံရံေတြဆီ တက္လာတဲ့ ယူက်ဳ႕႐ုပ္သံ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ေရခဲေတြ ကြဲထြက္လာတာက ျပတင္းခ်ပ္ ေထာင္ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာကြဲထြက္လာတာနဲ႔ တူတာကို ႐ုပ္သံထဲ ျမင္ရပါတယ္။ မင္နီဆုိးတားေရကန္ႀကီးမွာ ၁ နာရီ မုိင္ ၃၀ ကေန ၄၀ ထိ တုိက္ခတ္တဲ့ ေလေတြက ေရခဲေတြကို အရည္ေပ်ာ္ေစၿပီး ေရခဲေပ်ာ္ရည္ေတြကို ကမ္းေျခေပၚ တြန္းတင္လုိက္သလို ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီလုိျဖစ္တာက ပင္လယ္ထဲကေန ေရခဲစုိင္ႀကီးေတြ ေမ်ာလာတဲ့ ျဖစ္စဥ္နဲ႔တူတယ္လို႔ သိရၿပီး ေလတုိက္တာက ေရခဲစုိင္ေတြကို ေပါေလာေမ်ာေစတယ္ ေရခဲထုႀကီးကို ျပင္းထန္ၿပီး ဆက္တုိက္ တုိက္ခတ္တဲ့ေလက တြန္းလုိက္ၿပီး ေရခဲခ်ပ္ရဲ႕အဟုန္က ကမ္းေပၚကို သြားတုိက္မိရာကေန ဒီလုိထူးျခားတဲ့ ျမင္ကြင္းကို ေတြ႔ရတာပါ။ ယူက်ဳ႐ုပ္သံမွာ ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္က အတိအက် ျဖစ္သလဲဆုိတာ မေဖာ္ျပထားသလုိ ဒီလုိေရခဲစုိင္စူနာမီက လူေတြကို အႏၱရာယ္ ျပဳႏုိင္ မျပဳႏိုင္ဆုိတာလည္း ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါဘူး။
3 years Ago
Up