ေရကာတာစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရ

March 14, 2017

ဖက္ဒရယ္မရေသးသမွ် ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္ ေတာင္းဆုိ

  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေဖာ္ေဆာင္မႈမရေသးသမွ်၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ လူထုေတြရဲ့ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ကုိယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ မရွိေသးသည့္ကာလအတြင္း ေရကာကာႀကီးမ်ား  ေဆာက္လုပ္မႈ အစီအစဥ္အားလုံး ေခတၱရပ္ဆုိင္းဖုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ သဘာ၀အေရးလုပ္ရွားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ႏုိင္ငံတကာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႔မွာ ေတာင္းဆိုလုိက္ၾက တာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ပဋိပကၡဇုံအတြင္း တည္ေဆာက္မယ့္ေရကာတာႀကီးေတြကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ ကြက္ၾကပါတယ္။ ဒီလုိျမစ္ေခ်ာင္းေတြထိန္းသိန္းေရးနဲ႔ ေရကာတာစီမံကိန္းဆန္႔က်င္တဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဖြ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ကြန္ဟိန္း၊ ကယားျပည္နယ္ ရြာသစ္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ဒီကေန႔ တၿပိဳင္နက္အခမ္းအနားေတြနဲ႔အတူ က်င္းပခဲ့ၾကပါ တယ္။ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ လႈပ္ရွားနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သံလြင္ျမစ္ထိန္း သိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ရက္က ေစာသာဘုိးက “ဒီေန႔မနက္ခင္းကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေဒသခံ အသီးသီးကေနၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ ဘယ္လုိခံစားခ်က္ရွိတယ္ဆုိတာ လာေျပာျပၾကတယ္။ ကခ်င္ပါတယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ကြန္လုံေဒသခံ၊ ကယားျပည္နယ္ ရြာသစ္ေဒသခံယင္တလည္း လူမ်ဳိးေတြလာတယ္။ မြန္က ေဒသခံေတြေျပာတယ္။ ကရင္ကေတာ့ ဟတ္ႀကီးေဒသခံေတြလာေျပာတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ က ပါတယ္။ ကူးကီးက ပါတယ္။ သူလာၿပီး လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြေျပာတယ္။ ေျပာၿပီးတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တုိ႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ထုတ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ေဖာင္ေမွ်ာတဲ့ အစီအစဥ္နဲ႔ ေရကာတာ အလုိမရွိဆုိတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ အဆုံးသတ္တယ္ခင္ဗ်ာ။” ဒီကေန႔ ႏုိင္ငံတ၀န္း က်င္းပတဲ့လႈပ္ရွားမႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္၊ သံလြင္ျမစ္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရးကြန္ရက္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအလုပ္အဖြဲ႔က ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ေတာင္းဆုိတာျဖစ္ပါတယ္။ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္မွာလည္း ျမန္မာ့စြမ္းအင္မာစတာအစီအစဥ္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေရကာတာေပါင္း ၅၀ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ခ်မွတ္ထားၿပီး အဓိကအေနနဲ႔ သံလြင္ျမစ္၊ ဧရာ၀တီျမစ္နဲ႔ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ ျမစ္လက္တက္ေတြအေပၚမွာ  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား (၃၀၀၀) မီကာ၀ပ္ မွ (၄၆၀၀၀) မီကာ၀ပ္အထိ ထုတ္လုပ္မယ့္ ေရကာတာမ်ားကုိ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ထြက္ရွိမယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေလးပုံသုံးပုံမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြကို တင္ပုိ႔မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိကျမစ္ေခ်ာင္းေတြဟာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားမွီခုိကာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳေနတဲ့အျပင္ သက္ရွိဇီ၀ကြဲျပားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ေဂဟစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းေပးတဲ့  ျမစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါျမစ္မ်ားအေပၚ ေရကာတာတည္ေဆာက္ပါက  ျမစ္ႀကီးေတြနဲ႔အတူ မွီခုိသူေတြပါ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမယ့္အျပင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသလုိ အစုိးရစစ္တပ္မွစစ္အင္ အားတုိးခ်ဲ႕မႈပုိျဖစ္ေစၿပီး ႏွစ္ရွည္လမ်ားကျဖစ္ပြားေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာဧရိယာအတြင္း ပဋိပကၡပုိမုိျဖစ္ေပၚလာနုိင္တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ သံလြင္ျမစ္၊ ေရႊလီျမစ္၊ နမၼတူျမစ္အေပၚႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ရဲ႕ ျမစ္လက္တက္မ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆုံေရကာတာ အစရွိတဲ့ ေရကာတာေတြ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့ ဧရိယာအတြင္းမွာ အစုိးရ စစ္တပ္မွ ထုိးစစ္ဆင္တာေတြေၾကာင့္ စစ္ပြဲေတြ ပုိမုိျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
6 years Ago
Up