ေမြးျမဴေရးၿခံထြက္ ကြ်ဲႏြားမ်ားကုိသာ ျပည္ပတင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေတာ့မည္

A d v e r t i s e m e n t With Us

July 14, 2019

ေမြးျမဴေရးၿခံထြက္ ကြ်ဲႏြားမ်ားကုိသာ ျပည္ပတင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေတာ့မည္

ျမန္မာ့ကြ်ဲႏြားေတြကုိ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားဝင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္အား ဝယ္ယူစုေဆာင္း ေရာင္းခ်တဲ့ ပံုစံအစား ကိုယ္တိုင္ေမြးျမဴထားတဲ့ ၿခံထြက္ႏြားေတြကိုသာ တင္ပို႔ေရာင္းခ်တဲ့  ပံုစံနဲ႔ ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳသြားမယ္လုိ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ “ကိုယ္တိုင္ ေမြးျမဴေရးၿခံနဲ႔ ေမြးျမဴၿပီး တင္ပို႔ေရာင္းခ်တဲ့ပံုစံနဲ႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးသြားမယ္။ အမွန္တကယ္ ေမြးျမဴေရး လုပ္မလုပ္ကိုလည္း ဝန္ႀကီးဌာနက ၿခံေတြအထိ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမယ္။ ကိုယ္တိုင္ ၿခံနဲ႔ မေမြးခ်င္လို႔ ေမြးဘတ္ေပးထားတယ္ဆိုလည္း ေမြးဘတ္ေပးထားေၾကာင္း အေထာက္အထား အတိအက် တင္ျပရမယ္။ တကယ္ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာ စစ္ေဆးၿပီး မွန္ကန္တယ္ဆိုမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမယ္လို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဝလင္းေမာင္က ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမယ့္ မူဝါဒကုိ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ ကြ်ဲႏြားမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္အား အခုလို ေျပာင္းလဲရတာဟာ အနာဂတ္ကာလမွာ ကြ်ဲႏြားေတြ ရွားပါလာမွာကုိ စိုးရိမ္တဲ့အတြက္လုိ႔ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဌာနက ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာကြ်ဲႏြားေတြကုိ  ျပည္ပႏိုင္ငံေတြသို႔ တရားဝင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ကုိ လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္မွ စတင္ခြင့္ျပဳလိုက္တာျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ကို အဓိကတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 
2 years Ago
Up