ေမြထိုင္း

December 15, 2015

ဟန္ေဆာင္ လဲခ်သည့္အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္မခံရသည့္ ေမြထိုင္း (႐ုပ္သံ)

ထိုင္းႏုိင္ငံက လက္ေ၀ွ႔ပြဲတခုမွာ လက္ေ၀ွ႔သမားတဦးက ဟန္ေဆာင္လဲခ်တဲ့ အတြက္ လက္ေ၀ွ႔ၿပိဳင္ပြဲဟာ ထိုးသတ္ျခင္းမရွိတဲ့ ပြဲတခုလို႔ ဒိုင္ေတြက သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ ပတၱယားမွာ ထိုင္း လက္ေ၀ွ႔သမား အိုက္ကာဖို႔ တာလပ္နမ္နဲ႔ ျပင္သစ္လက္ေ၀ွ႔သမား ရိုဘိုေကာ့ ဗက္တာတို႔ ထိုးတဲ့ ပြဲ ဒုတိယအခ်ီမွာ ျပင္သစ္ လက္ေ၀ွ႔သမားေၾကာင့္ လဲက်သြားတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေအာင္ ထုိင္း လက္ေ၀ွ႔သမားက ဟန္ေဆာင္လဲခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒိုင္လူႀကီးက အမွတ္စဥ္ ၁၀ ထိ ေရတြက္ခဲ့ေပမယ့္ ထုိင္း လက္ေ၀ွ႔သမားက မထႏုိင္ေအာင္ ဟန္ေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္အေႏွးျပကြက္ ရုပ္သံဖုိင္မွာေတာ့ ျပင္သစ္လက္ေ၀ွ႔သမားက ထုိင္းလက္ေ၀ွ႔သမား လဲက်သြားေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္မထိုးႏုိင္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရတဲ့ အတြက္ မထုိးသတ္တဲ့ ပြဲအျဖစ္ ဒိုင္ေတြက ေၾကညာခဲ့တာပါ။
6 years Ago
Up