ေမာ္လ္တာစစ္တပ္

October 8, 2018

ပင္လယ္ထဲေမ်ာေနသည့္ ေလွစီးေရႊ႕ေျပာင္းသူ ၁၂၀ ကုိ ေမာ္လ္တာစစ္တပ္ ကယ္ဆယ္

ေျမထဲပင္လယ္အတြင္း ေလွငယ္တစီးနဲ႔ ေမ်ာေနတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ ၁၂၀ ဦးပါ အဖြဲ႔ကို ေမာ္လ္တာစစ္တပ္က ေတြ႔ရိွကယ္ဆယ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္ေန႔က ေမာ္လ္တာနုိင္ငံကို ေခၚေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္။ ေမာ္လ္တာစစ္တပ္ဟာ ပံုမွန္ကင္းလွည့္မႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ အဲဒီ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူေတြကို ေတြ႔ရိွခဲ့ၿပီး သူတို႔ေတြ ဘယ္ႏိုင္ငံသား ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ခ်က္ခ်င္း မသိရေသးပါဘူး။ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူေတြကို ကယ္ဆယ္တဲ့ ေစတနာ့၀န္ထမ္း သေဘၤာေတြကို အီတလီနဲ႔ ေမာ္လ္တာႏုိင္ငံေတြက ကမး္ကပ္ခြင့္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပိးေနာက္ ေျမထဲပင္လယ္အတြင္း ေလွငယ္ေတြနဲ႔ ျဖတ္ကူးမႈဟာ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ေမာ္လ္တာနုိင္ငံကို ေလွငယ္နဲ႔ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူေတြအထဲမွာ အခု  အေရအတြက္ဟာ ပမာဏအမ်ားဆံုး ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
4 years Ago
Up