ေမာ္လူးေမာ္ဟန္ ရတနာေျမ၌  လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ခ်ေပးရန္ တိုက္တြန္း

July 24, 2019

ေမာ္လူးေမာ္ဟန္ ရတနာေျမ၌  လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ခ်ေပးရန္ တိုက္တြန္း

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာ္လူးေမာ္ဟန္ ရတနာနယ္ေျမမွာ ေဒသခံေတြရဲ႕ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာနဲ႔  မူးယစ္ေဆးစဲြျပႆနာေတြ ေလ်ာ့နည္းဖို႔ တပိုင္တႏုိင္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္း လုပ္ကြက္ေတြ ခ်ထားေပးဖို႔ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။  ေမာ္လူးေမာ္ဟန္ ရတနာနယ္ေျမမွာ အဓိကအားျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေရႊအနည္းငယ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းေတြ ထြက္ရွိၿပီး အစိုးရက တရားဝင္လုပ္ကြက္ခ်ထားေပးတာမရွိလို႔ ေဒသခံေတြမွာ ခိုးတူးေနရတာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရတာေတြ ရွိေနပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအေနနဲ႔ တပိုင္တႏိုင္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကြက္ေတြ အျမန္ဆံုးခ်ထားေပးႏုိင္ေရးကို အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းဝင္းက ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ "တရားဝင္လုပ္ကြက္ခ်ထားမေပးေတာ့ ခိုးတူးတယ္။ ခိုးတူးေတာ့ ရဲကဖမ္းတယ္။ တခါ မတူးရျပန္ေတာ့ မိသားစု စားဝတ္ေနေရး အဆင္မေျပျဖစ္တယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ မ်ားလာ တယ္။ အဲဒီေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူငယ္ေတြ မူးယစ္ေဆးဝါးဘက္ ေရာက္သြားတယ္။ ေဒသမွာ အဓိကစီးပြားေရးက ဒါပဲ။ ဒါကို မလုပ္ရေတာ့ က်န္တဲ့ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥေတြပါ ေႏွာင့္ေႏွးကုန္တယ္။"လို႔ ဦးသန္းဝင္းက ေျပာပါတယ္။ ေမာ္လူးေမာ္ဟန္ ရတနာနယ္ေျမမွာ လက္လုပ္လက္စား တပိုင္တႏုိင္လုပ္ကြက္ေတြ ခ်ထားေပးဖို႔ ကြင္းဆင္းတုိင္းတာေရးအဖဲ႔ြ ဖဲ႔ြစည္းကာ တာဝန္ေပးထားေပမယ့္ အစီရင္ခံစာ ျပန္လည္တင္ျပတာမရွိေသးဘူးလို႔ ဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။  ဒါ့အျပင္ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္ေတြပါတဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ကြက္ခ်ထားေရးအဖဲြ႔ကို ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ နည္းဥပေဒထြက္ဖို႔လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။  နည္းဥပေဒထြက္ၿပီးမွသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးႏုိင္မယ္လို႔ ဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ ပါတယ္။ ေမာ္လူးေမာ္ဟန္ရတနာနယ္ေျမမွာ အပိုင္း ၂ ပိုင္းခဲြထားၿပီး အပိုင္း (က) အေနနဲ႔ ၃၂၇.၁၂၄ ဧကနဲ႔  အပိုင္း (ခ)မွာ ၁၅၅.၀၄၁ ဧကတို႔ကို လုပ္ကြက္ခ်ထားေပးႏုိင္တဲ့ ေျမေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အရင္က ကုမၸဏီေတြ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္တာရွိခဲ့ေပမယ့္ အစိုးရကေန လြန္ခဲ့ႏွစ္ေတြ ကတည္းက တရားဝင္ ပိတ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up