ေမာင္းသူမဲ့ဒ႐ုန္းေလယာဥ္ ဖယ္ရွားေရး နယ္သာလန္ရဲ လင္းယုန္မ်ားကို အသုံးျပဳ

February 3, 2016

ေမာင္းသူမဲ့ဒ႐ုန္းေလယာဥ္ ဖယ္ရွားေရး နယ္သာလန္ရဲ လင္းယုန္မ်ားကို အသုံးျပဳ (႐ုပ္သံ)

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ ရဲေတြက အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းေရး ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ေမာင္းသူမဲ့ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္ေတြကို ဖယ္ရွားေရး စမ္းသပ္တဲ့ နည္းလမ္းအေနနဲ႔ သင္တန္းေပးထားတဲ့ လင္းယုန္ေတြကို သံုးခဲ့ၾကပါတယ္။ အထိခိုက္မခံတဲ့ ေလပိုင္နက္မွာ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြအတြက္ အမ်ားျပည္သူ ပါဝင္တဲ့ ပြဲစဥ္ေတြအေပၚမွာ ပ်ံသန္းေနတဲ့ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါတဲ့ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ေတြကို ၾကားျဖတ္ဟန္႔တားဖို႔ လင္းယုန္ငွက္ေတြကို သံုးပါတယ္။ ဒီလင္းယုန္ေတြကို သင္တန္းေပးဖို႔ အထက္ကေန လံုၿခံဳေရးယူေပးတယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ "Guard from Above" ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္သူက အႀကံရခဲ့တာပါ။ ေမာင္းသူမဲ့ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္ေတြကို သားေကာင္လို႔ျမင္ေအာင္ ငွက္ေတြကို သင္တန္းေပးထားၿပီး တိုက္ခိုက္မႈ ေအာင္ျမင္တဲ့ တႀကိမ္တိုင္းမွာ အသားတပိုင္း ဆုခ်ေလ့ရွိပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္က သူ႔လုပ္ငန္းရဲ႕ သက္ေရာက္မႈအေနနဲ႔ တိရစာၦန္ အက်ိဳးစီးပြားပဲလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒတ္ခ်္ရဲေတြနဲ႔ ရဲသိပၸံသုေတသနအဖြဲ႔က ငွက္ေတြရဲ႕ ေျခသည္းေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို သုေတသန လုပ္ေနတယ္၊ တိရစာၦန္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ပိုနည္းလမ္းရွာေနတယ္လို႔လည္း သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။ ဒတ္ခ်္ရဲေတြ သုေတသန လုပ္ေနတဲ့ တျခား ေလ့လာမႈေတြကေတာ့ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္ေတြေပၚ ပိုက္ကြန္နဲ႔ ပစ္ဖမ္းတာနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရရွိေရးအတြက္ အေဝးကေန လွမ္းၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ အခ်က္အလက္ေတြ ထိုးေဖာက္ယူတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
7 years Ago
Up