ေမယု စစ္ေရယာဥ္

July 19, 2018

ဖခင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လက္ခံယူခဲ့သည့္ စစ္ေရယာဥ္ေမယုကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကည့္႐ႈ

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သန္လ်င္တပ္နယ္မွာ ခင္းက်င္းျပသထားတဲ့ သမိုင္း၀င္ စစ္ေရယာဥ္ ေမယုကို ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္ေန႔မနက္က သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား တပ္နယ္ရိပ္သာမွာ သန္လ်င္တပ္နယ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးႏိုင္က သမိုင္း၀င္ စစ္ေရယာဥ္ေမယုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့  သမိုင္းေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ ၿဗိတိသ်ွအစိုးရကိုယ္စား စစ္ေရယာဥ္မႉးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴး မစ္ခ်ယ္လ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ အရန္ေတာ္၀င္ေရတပ္ကုိ စစ္ေရယာဥ္ေမယု အခမ္းအနားနဲ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့စဥ္က ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႔ကို စစ္ေဆးျခင္းနဲ႔ ေရယာဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလက္ခံတဲ့ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းကို ျပသခဲ့ပါ့တယ္။ သန္လ်င္တပ္နယ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးႏိုင္က ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား စစ္ေရယာဥ္ေမယုအထိမ္းအမွတ္ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္နဲ႔ ဖခင္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ စစ္ေရယာဥ္ေမယုကို လက္ခံရယူစဥ္က သမိုင္း မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုတို႔ကို ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္ေရယာဥ္(ေမယု)ဟာ River Class အမ်ိဳးအစားဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္တြင္ ၿဗိတိသ်ွေတာ္၀င္ေရတပ္မေတာ္ အမွတ္ (၃၈) ကင္းေထာက္ေရယာဥ္အုပ္မွာ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂၅ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွာ ၿဗိတိသ်ွ ေတာ္၀င္ေရတပ္မေတာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ အရန္ေတာ္၀င္ေရတပ္ကုိ အခမ္းအနားနဲ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့တာပါ။
4 years Ago
Up