ေဘာလုံးကို အခ်က္ေပါင္း ၁၀၀၀ အထိ ေတာ့ႏုိင္သည့္ အသက္ ၉၀ အဘြားအို

December 10, 2015

ေဘာလုံးကို အခ်က္ေပါင္း ၁၀၀၀ အထိ ေတာ့ႏုိင္သည့္ အသက္ ၉၀ အဘြားအို (႐ုပ္သံ)

ေဘာလုံးကို ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ႏွခ်က္အထိ ေတာ့ႏုိင္ပါသလဲ။ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံက အသက္ ၉၀ အရြယ္ အဘြားအိုကေတာ့ ေဘာလုံးကို အခ်က္ ၅၀ ကေန ၁၀၀၀ အထိေတာ့ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလိုေတာ့ႏုိင္ဖို႔ အသက္ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ကစားခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။ အလုပ္မရွိတဲ့ ေန႔ေတြမွာဆိုရင္ အဘြားက ၁ နာရီနီးပါး ေဘာလုံးေတာ့တာကို ေလ့က်င့္ပါတယ္။
6 years Ago
Up