ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔

February 2, 2017

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၅၀ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၅၅ ဒသမ ၇ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၅၆ ဒသမ ၇၇ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၄ ဒသမ ၇၄ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၈ ဒသမ ၄၅က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ဝယ္ေစ်း ၈၇၈၄၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၇၈၆၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၁၅ ဒသမ ၅၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။
6 years Ago
Up