ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔

February 1, 2017

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၅၀ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၅၆ ဒသမ ၉ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၅၅ ဒသမ ၈၅ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၄ ဒသမ ၇၇ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၈ ဒသမ ၄၂ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ဝယ္ေစ်း ၈၇၆၂၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၇၆၄၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၀၉ ဒသမ ၅၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။
5 years Ago
Up