ေပးရန္လိုအပ္

January 11, 2018

ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီပညာေရး အသိပညာမ်ား ေပးရန္လိုအပ္

ေက်ာင္းသံုး ဖတ္စာအုပ္ေတြမွာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေတြေပးဖို႔  ပညာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ပညာေရးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးနဲ႔ ဘာသာရပ္သင္႐ိုးညႊန္း တမ္းေကာ္မတီဝင္ေတြ၊  သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ စိန္ရတု ခန္းမမွာ  မေန႔က ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာ ေျပာၾကားသြားတာပါ။ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကို လူသားေကာင္းေတြ ျဖစ္ေအာင္၊ အမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တတ္ေစေအာင္၊ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံေဆာင္ ရြက္တတ္ေစေအာင္၊ တီထြင္ ႀကံဆႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ လူငယ္ေတြျဖစ္ေစဖို႔ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးႏိုင္ဖို႔ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမယ္လုိ႔လည္း ၀န္ႀကီးကညြန္ၾကားပါတယ္။ အတန္းအားလံုးရဲ႕ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္ေတြနဲ႔ ဆရာ ဆရာမလက္စြဲ သင္႐ုိး ညႊန္းတမ္းေတြအားလံုးကို ၂၀၂၂-၂၀၂၃ မွာ အၿပီးေရးဆြဲၾကဖို႔၊ ၁၁ တန္းပညာေရးမွ KG +12 ပညာေရးကိုေျပာင္းလဲရာမွာ လက္ရွိ ၂ တန္းတုိးလာတဲ့ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဆရာ ဆရာမေတြ တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားေပးဖို႔ရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွာ Grade-2 ဖတ္စာအုပ္သစ္ေတြအတြက္ မူလတန္းျပ ဆရာ ဆရာမေတြအားလံုးကို သင္တန္းေပးဖုိ႔နဲ႔ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာေက်ာင္းသား အခ်ိဳးမွ်တေရး၊ စာသင္ခန္းလိုအပ္ခ်က္ေတြျဖည့္ဆည္းေရးတို႔ကို စီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲျပဳစုၿပီး  ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္ဖို႔ရွိေနတယ္လို႔လည္း ပညာေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရသိရတယ္။ ဓာတ္ပံု-EDI
3 years Ago
Up