ေပးကမ္းျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေနတုန္းပဲလား

November 30, 2017

ေပးကမ္းျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေနတုန္းပဲလား

ေပးကမ္းျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ရာ၏ဟု ဆို႐ိုးစကားတခု ရွိသည္။ ဆရာႏွင့္ တပည့္၊ မိဘႏွင့္ သားသမီး၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ စသည့္ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း၊ မိသားစုေဆြမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း တဦးကိုတဦး ခ်စ္စကိုရွည္ေစရန္အတြက္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးပို႔ျခင္းတို႔သည္ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈတို႔၏ သေကၤတျဖစ္သည္။ ခ်စ္စရာဓေလ့တခုလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းနယ္ပယ္မွ ေက်ာ္လြန္လာသည့္အခါ ေပးကမ္းျခင္းသည္ တျခားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္း မရွိမျဖစ္ လိုအပ္လာေသာ အရာတခု ျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ လာဘ္စားမႈမ်ားလာျခင္းမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးပြားလာခဲ့ျခင္းမ်ား၏ အဓိကေသာ့ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရယူခဲ့ေသာ လူတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၎တို႔၏ ေပးကမ္းမႈကို ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴႏွင့္ လက္ခံခဲ့ၾကေသာ သူတို႔ေၾကာင့္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၾကည့္လိုက္လၽွင္လည္း လက္သိပ္ထိုး ေပးကမ္းမႈမ်ားသည္ အက်င့္ပ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေမြးဖြားလာေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာဝန္၊ ရဲဝန္ထမ္း၊ တပ္မေတာ္သား၊ ေရွ႕ေန၊ တရားသူႀကီး အစရွိသည့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လုပ္ငန္းကို ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ လုပ္ကိုင္သူတို႔သည္ တခ်ိန္တည္းတြင္ လူမႈေသာကမ်ား၊ လူမႈဒုကၡမ်ားကိုပါ တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းလာရသည့္ အခ်ိန္မ်ားရိွသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဆက္စပ္လာသည့္အခါ ကိုယ္ခံအားမေကာင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔လာလၽွင္ မိမိ၏ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ေသြဖည္လာၾကေတာ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေသြဖည္လာမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း လာဘ္စားေသာ တရားသူႀကီးမ်ား၊ လာဘ္စားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ား၊ မူးယစ္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ တပ္မေတာ္သားတခ်ိဳ႕၊ က်ဴရွင္ျပႆနာတက္သည့္ ျပႆနာ၊ ေက်ာင္းတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ အစရွိသျဖင့္ မိမိ၏ ပင္ရင္းအလုပ္ႏွင့္ မဆက္စပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာၾကေတာ့သည္။ ယခုဆိုလၽွင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရ လက္ထက္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ား အစရွိသျဖင့္ ရွိလာၾကရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူအတြက္ အျမင့္ဆံုးေသာ အေနအထားမ်ားကို တင္ျပရေသာ၊ ဥပေဒျပဳရေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရေသာသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနေသာသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထည့္မတြက္ဘဲ ေပးကမ္းခံရျခင္းတြင္ က်ဆံုးခဲ့သည့္ သာဓကတခ်ိဳ႕လည္း ရွိလာသည္။ လုပ္သည့္အလုပ္က ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ ေပးကမ္းလာသည့္အတြက္ တစံုတဦး၊ တစုတဖဲြ႔၏ ႀကိဳးဆြဲခံရေသာ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္မ်ား ျဖစ္လာလၽွင္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ား ဟိုးေလးတေက်ာ္ မျဖစ္ခင္အထိ စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူမႈမ်ား မရွိခင္အထိေတာ့ တိုင္းျပည္နစ္နာပါသည္။ ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရယူခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္ကို ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လၽွင္ ေနရာတိုင္းလိုလိုမွာ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အကုန္အထိ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သည့္စာမ်ားမွာ အေစာင္ ၂၆၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါတိုင္ၾကားမႈမ်ားထက္ တိုင္ၾကားရန္လည္း မသိ၊ လမ္းစေပ်ာက္ေနေသာ သိသိႀကီးႏွင့္ အမႈထပ္ပြားမွာကုိ စိုးရိမ္ၿပီး ၿငိမ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာလည္း ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားထဲမွာ ေျမယာကိစၥတိုင္ၾကားစာ ၄၁၉ ေစာင္၊ စီမံခန္႔ခဲြေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လြဲမွားစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တိုင္စာ ၅၄၁ ေစာင္၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥ တိုင္ၾကားစာ ၃၂၃ ေစာင္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္အတြက္ တိုင္ၾကားစာမွာ ၇၆၄ ေစာင္ဆိုၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူတို႔၏ အက်ိဳးဆက္ကို ခန္႔မွန္းၾကည့္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ ညိႇယူေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ယခုထိလည္း ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ရွိေနဆဲသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၂၀၁၆ ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ား၊ အေရးယူခံရမႈမ်ားကို ၾကည့္၍ သိႏုိင္သည္။ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ရွားပါးလာမႈ၊ ေျမယာျပႆနာမ်ား တိုးပြားလာမႈ၊ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလာမႈတို႔၏ ေနာက္ကြယ္တြင္လည္း ေပးကမ္းမႈႏွင့္ အေပးအယူ လုပ္ခဲ့ၾကေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ရွိေနခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။ သာမန္လူတဦး၏ အခြင့္အာဏာျဖင့္ သစ္ေတာတေတာ မဆိုထားႏွင့္၊ သစ္လံုးဆယ္လံုးေတာင္ မခုတ္ပိုင္းႏိုင္ေသာ္လည္း ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနသူ ဝန္ထမ္းတဦး၊ (တနည္းအားျဖင့္) ေလးစားဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္းေသာ က်င့္ဝတ္တရားကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ရာထူးႀကီးႀကီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားကို ေပးကမ္းလိုက္သည့္အခါတြင္ လိုခ်င္ေသာ သစ္တန္ေပါင္း မ်ားစြာကိုလည္း ထုတ္ယူႏိုင္ေလေတာ့သည္။ ၂၀၁၇ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ပုဂၢလိက သစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္ရီက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမွာ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမၽွ (ဟက္တာ ေလးသိန္းေက်ာ္) ဧက ကိုးသိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၂၆-၅-၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ Daily Eleeven သတင္းတပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရိယာ၏ ၄၃ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ သစ္ေတာ ဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း ခ႐ိုင္သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ စီမံကိန္းအရ သစ္ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ ႏွစ္စဥ္ ေတာထြက္ပမာဏအေနျဖင့္ ကၽြန္း ၁၉၂၁၀ ပင္၊ သစ္မာ ၅၉၂၃၃၀ ပင္သာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ သစ္ေတာ အတန္းအစား က်ဆင္းမႈ ပမာဏသည္လည္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ ၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏႈန္း တတိယအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္ဟု အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လၽွင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္မ်ား၊ ရဲဝန္ထမ္းမ်ား၊ သစ္ေတာဌာနမ်ား အစရိွသျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကသည့္ၾကားက သစ္ေတာမ်ား အဆမတန္ ျပဳန္းတီးမႈသည္ အဆိုပါသစ္ေတာထဲကို ၿပီးစလြယ္ ဝင္ခုတ္၍ ရႏိုင္၊ မရႏိုင္ကို တြက္ဆၾကည့္ႏိုင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားကို ေပးကမ္းမႈျပဳကာ မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြား ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူတို႔ႏွင့္ မ်ားစြာ သက္ဆိုင္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည္သူမ်ားမွာ ထင္း၊ မီးေသြးမ်ားကို သံုးစြဲေနဆဲပဲ ဆိုေသာ္လည္း သစ္ေတာႀကီးမ်ား ျပဳန္းတီးရျခင္းမွာ ထမင္းခ်က္႐ံု၊ မီးေမႊး႐ံုျဖင့္ မျပဳန္းတီးႏိုင္ဆုိသည္ကို ျပည္သူအမ်ားလည္း သိေနၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ ယခု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လက္ထက္တြင္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ေပးကမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္လိုသူမ်ား၏ သိမ္းသြင္းခံရမႈမ်ားက ကင္းလြတ္မွသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ျပည္သူအတြက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက တိုင္ၾကားခံခဲ့ရေသာ တနသၤာရီမွ လႊတ္ေတာ္ကိစၥဆိုလၽွင္ တင္ဒါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေနခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တိုင္ၾကားသူမ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၉ ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုးကာ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားထံ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ အဆိုပါ တိုင္ၾကားစာတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တို႔မွာ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အားနည္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တင္ဒါ ေခၚယူရာတြင္ နီးစပ္သူမ်ားအား ခ်ေပးထားသည့္အတြက္ တိုင္ၾကားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါတိုင္ၾကားခ်က္အား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ပါတီ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းမွ တနသၤာရီမွ တိုင္ၾကားခ်က္ထဲတြင္ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည့္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မေလ်ာ္ညီဘဲ လုပ္ထားသည့္ တဦး ပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအေနအထားမ်ားသည္လည္း ေပးကမ္းမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို လိုက္ရွာေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ားေၾကာင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ေမ့ေလ်ာသြားျခင္းဟု ယူဆစရာ ရွိေနသည္။ ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၄ ရက္ေန႔က ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပထမႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈဳးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ႏြယ္စိုးက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုင္တန္းမႈရွိခဲ့လို႔ သိတာႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ သတင္းေက်ာ္ေစာတာနဲ႔ ျဖစ္ေစ ခ်က္ခ်င္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္မည္ဟု မီဒီယာမ်ားအား ေျဖၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ျပႆနာမ်ား ေပၚေနဆဲသာ ျဖစ္သည္။ အေပးအယူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္ေနဆဲသာ ျဖစ္သည္ကို စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ၾကည့္၍ သိရသည့္ သတင္းမ်ားအရ က်ဆင္းလာျခင္း မရွိေသး။ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သံုးသပ္ၾကည့္လၽွင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈတို႔သည္ ေပးကမ္းျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ရာ၏ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို လက္စြဲ၍ မိမိတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အာဏာရိွသူတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္တခ်ိဳ႕တို႔ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မိသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေပးကမ္းျခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေနသေရြ႕ တိုင္းျပည္၏အေရြ႕ကို မေရာက္ႏိုင္ ဆုိသည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားကိုယ္တိုင္ သတိမူၿပီး ၾကပ္မတ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါတယ္။ ေက်ာ္လင္း(ေရာင္စံု)
4 years Ago
Up