ေန႔စဥ္ေငြလဲႏႈန္း

June 22, 2015

ဇြန္ ၂၂ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္း

ဇြန္ ၂၂ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၁၀  က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၂၆၁ ဒသမ ၁ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၂၉၆ ဒသမ ၉၉ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၈၃၁ ဒသမ ၃၁ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၂ ဒသမ ၉၉ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၇၃၄၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းက ၃၁၀၀ က်ပ္ ပိုပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို  ၁၁၉၅ ဒသမ ၉ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။
6 years Ago

June 15, 2015

ဇြန္ ၁၅ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္း

ဇြန္ ၁၅ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၀၅  က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၂၄၀ ဒသမ ၆ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၂၉၄ ဒသမ ၀၈ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၈၂၀ ဒသမ ၅၂  က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၂ ဒသမ ၈၀  က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္)
6 years Ago
Up