ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမတြင္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား | DVB