ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား စည္းေ၀းပြဲ တက္မည္ | DVB