ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထံသုိ႔ သမၼတအိုဘားမား ဖုန္းေခၚဆုိ

April 7, 2016

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထံသုိ႔ သမၼတအိုဘားမား ဖုန္းေခၚဆုိ

ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းက အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထံ ဖုန္းေခၚၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ေစတဲ့ အရပ္သားဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရတရပ္ကို ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အခုသမိုင္းဝင္ျဖစ္စဥ္ အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေၾကာင္း ေျပာဆိုပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ခိုင္မာျပတ္သားတဲ့ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ႀကီးျမတ္တဲ့ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လုပ္ရပ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈတရပ္ ေအာင္ျမင္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔အတြက္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈကို သမၼတအုိဘားမားက ႀကိဳဆိုၿပီး   အားလုံးပါဝင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစည္ပင္ဝေျပာတဲ့ အနာဂတ္တည္ေဆာက္ရာမွာ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔အတူ ျမန္မာအစိုးရကို ကူညီသြားမယ့္ အေမရိကန္ရဲ႕ ကတိကဝတ္ကိုလည္း အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ (သတင္း - U.S. Embassy Rangoon)
6 years Ago
Up