ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး စတင္ | DVB