ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွတပါး ဘယ္သူမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ မရွိေၾကာင္း ေၾကညာ

January 22, 2016

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွတပါး ဘယ္သူမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ မရွိေၾကာင္း ေၾကညာ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွတပါး ဘယ္သူမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ မရွိဘူးလို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဒီေန႔ရက္စြဲနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ “အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္သည္ ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္ သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒မွတပါး အျခား ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနျဖင့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ မရွိေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါသည္”ဟု ဒီေန႔ ရက္စဲြနဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လိုက္ပါတယ္။
7 years Ago
Up