ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ျပည္ခိုုင္ၿဖိဳးပါတီကိုု အျပတ္အသတ္ႏိုုင္

November 9, 2015

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ျပည္ခိုုင္ၿဖိဳးပါတီကိုု မဲအျပတ္အသတ္ႏိုုင္

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုုပ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္း ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ကေန ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ ဆႏၵမဲေပါင္း ၅၃၆၇၆ ရရွိၿပီး အႏိုုင္ရရွိခဲ့တယ္လိုု႔ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမတ္က ဒီဗီြဘီကိုု ေျပာပါတယ္။ အင္အားႀကီးပါတီတခုျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုုႀကံ့ခိုုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ဦးေက်ာ္ဇင္ဟိန္းကေတာ့ ဆႏၵမဲ ၁၅၃၁၂ သာရွိခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ပါတီ ၅ ခုု၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာပါ။ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ပါတီေတြကေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုုႀကံ့ခိုုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားတိုုးတက္ေရးပါတီ တိုု႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာပါ။ ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာ၊ တိုုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ နဲ႔ ၂ တိုု႔မွာလည္း အႏိုုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ မဲေပးခြင့္ရွိတဲ့ လူဦးေရ ၉၂၁၃၈ ဦးရွိၿပီး မဲလာေရာက္ေပးသူ ၇၄၂၈၃ ဦး ရွိခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up