ေဒၚလာ ၈.၈ သန္းေပးအပ္

June 8, 2017

ကေနဒါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ၊ ျမန္မာကို ေဒၚလာ ၈.၈ သန္းေပးအပ္

  ကေနဒါႏိုင္ငံမွာ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ   ကေနဒါႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်ပ္စတင္ထ႐ူးဒိုးနဲ႔  ဇြန္လ ၇ ရက္ညေနက  ေအာ္တ၀ါၿမဳိ႕မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ေတြ႕ဆံုရာမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးျမွင့္တင္သြားေရး၊ ေကာင္းမြန္တဲ့စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔လူငယ္အခန္းက႑ျမွင့္တင္ေရး၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး၊ ေခတ္မီစိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာမ်ားပံ့ပိုးေပးေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားေပးအပ္ေရးကိစၥ ေတြေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။   ဒါ့အျပင္ ျမန္မာအစိုးရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ နည္းလမ္းေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေတြ႔ဆံုမႈအၿပီးမွာ  ကေနဒါႏိုင္ငံက  ျမန္မာျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာကိစၥေတြအတြက္  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၈ သန္းေပး အပ္သြားမယ္လုိ႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ဟာ  ခရီးစဥ္ အတြင္း ကေနဒါႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ကေနဒါႏိုင္ငံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေတြနဲ႔လည္း သီးျခားေတြ႔ဆံုခဲ့ ပါတယ္။ ေတြ႔ဆံုရာမွာ ကေနဒါႏိုင္ငံမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့သလို ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔  နုိင္ငံ၀န္ထမ္းေတြ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကိစၥေတြအျပင္  ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔  အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔  ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေအာ္တာ၀ါၿမဳိ႕မွာ ကေနဒါနိ္ုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up