ေဒၚလာ ၁ သန္းခ်ီးျမႇင့္သည့္ ကမၻာ့ဆရာထူးခၽြန္ဆု ကေနဒါဆရာမတဦး ရရွိ Archives - DVB