ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမည္

May 3, 2017

ၿမိတ္ခ႐ုိင္တြင္း လွ်ပ္စစ္ျဖန္႕ျဖဴးရန္ ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမည္

ၿမိတ္ခ႐ုိင္အတြင္း အေရွွ႕ေတာင္အေထြေထြ စြမ္းအင္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီမွ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးဖို႔ ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိတ္ခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ေနရာ ၃ ခုတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးသြားမွာျဖစ္သလို လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူဖို႔လည္း ေရအား၊ ေနအားနဲ႔ FO ေတြကိုအသံုးျပဳသြားမယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာ ေမလ ၂ ရက္ေန႔က အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလာေရာက္ ေတြ႔ဆံုရွင္းခဲ့ပါတယ္။ ရွင္းလင္းပြဲမွာ အဆိုပါကုမၸဏီ မန္ေနဂ်ာ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္က ၿမိတ္ခ႐ုိင္၊ ပေလာက္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲက ပေလာက္ေခ်ာင္းကေန ေရအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူမွာျဖစ္ၿပီး မီဂါ၀ပ္ ၂၀ အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ FO နဲ႔ "ေန"အား (ဆိုလာ)ေတြကိုေတာ့ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္က ေတာထြက္ႀကီးေက်းရြာမွာ စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ ထုတ္လုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး နွစ္ခုေပါင္း ၃၅ မီဂါ၀ပ္အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္း ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္အတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၆၀ အထိရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအေနထားမွာေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ထံမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံ ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးႏွင့္ MIC မွခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိလာပါ လုပ္ငန္းစတင္အကာင္ထည္ ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ ေၾကာင္း MD ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္မွေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အခုေတြ႔ဆံုမႈက စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကနဦး လာေရာက္ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းတာျဖစ္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိပါက ေဒသခံေတြနဲ႔ ထပ္မံေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းေပးသြားဦးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္းမွာ လက္ရွိ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အကူမီးလင္းေရးအဖြဲ႔ေတြထံက တစ္ယူနစ္ကို က်ပ္ ၃၀၀ အထက္၀ယ္ယူကာသံုးစြဲေနရၿပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ပါက တစ္ယူနစ္ကို က်ပ္ ၃၀၀ ေအာက္မွာသာ အၿမဲရွိေနမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သတင္း - ျမတ္ထြဋ္ (ၿမိတ္)
5 years Ago
Up