ေဒါက္တာေအးဇံ

March 1, 2017

မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ေဒါက္တာေအးဇံ က်မ္းသစၥာဆိုမည္

  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ကတည္းက လစ္လပ္ခဲ့တဲ့ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကိုု က်ိဳက္ထို မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးဇံကို မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေဝးမွာ အတည္ျပဳလိုုက္တာပါ။ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ၃၁ ေယာက္ထဲက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ လ်ာထားေရြးခ်ယ္ထားတဲ႔ ေဒါက္တာေအးဇံကို က်န္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္ စားလွယ္ေတြက အတည္ျပဳခဲ႔တာျဖစ္ၿပီး ဒီေန႔မွာပဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖိုု႔ က်မ္းသစၥာဆိုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၿပီးရင္ေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သြားမွာပါ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံလိုက္ရတဲ့ ေဒါက္တာေအးဇံဟာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၊ သဘာဝသယံဇာတေရးရာေကာ္မတီ ၂ ရပ္မွ ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသူပါ။ အစိုုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွာေတာ့ အဆိုပါေကာ္မတီတာဝန္မွ အနားယူရမွာပါ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ဟာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သလို က်ိဳက္ထိုုၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူပါ။၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရ ပါတယ္။ အသက္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္ မြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ေဒါက္တာေအးဇံဟာ မုဒံုၿမိဳ႕ ဇာတိဖြား မြန္တိုင္းရင္းသားတဦးျဖစ္ၿပီး  ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ ကုိယ္စားလွယ္တဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up